Kommentar:

Gruve 7 går mot slutten

Gruve 7 eksisterer for å levere kull til energiverket, skriver Store Norske-direktøren.

GRUVE 7: Store Norske har en annen oppfatning enn lokalstyreleder Arild Olsen om forutsetninger for å drive Gruve 7 etter omlegging til nytt energiverk, skriver direktør Jan Morten Ertsaas.
GRUVE 7: Store Norske har en annen oppfatning enn lokalstyreleder Arild Olsen om forutsetninger for å drive Gruve 7 etter omlegging til nytt energiverk, skriver direktør Jan Morten Ertsaas.
Publisert

I Svalbardposten 14. januar uttaler lokalstyreleder Arild Olsen at Store Norske og Stortinget må sørge for at arbeidsplassene i Gruve 7 ikke forsvinner.

Jeg er enig i at det er viktig å sikre helårlige arbeidsplasser på Svalbard. Her har vi et felles mål.

Store Norske har imidlertid en annen oppfatning enn den Olsen beskriver, når det gjelder forutsetninger for å drive Gruve 7, etter omlegging til nytt energiverk.

Gruve 7 eksisterer for å levere kull til energiverket. Store Norske er et statseid selskap og vi får årlig tilført midler fra staten til å drive gruva ut fra deres formål med eierskapet, som er å bidra til at energiverket i Longyearbyen har tilgang på stabil kullforsyning. Når det nye energiverket kommer, faller dette grunnlaget bort.

Det er med tungt hjerte vi konstaterer at det går mot slutten for Gruve 7. Jeg har selv vokst opp i Longyearbyen og trådd mine barnesko i gangene hos Store Norske, og det er rart å komme tilbake etter mange år for å være med på å lukke noe som i all tid har vært så viktig for samfunnet her oppe.

Men – vår rolle og oppgave som ansvarlig arbeidsgiver og selskap, er å se fremover. Vi vil ikke sloss mot en endring som kommer, men heller tilpasse oss og bygge videre på det gode grunnlaget som er lagt gjennom mer enn 100 års drift i Store Norske. Vi mener også at den tydelige beskjeden fra regjeringen om tidsperspektivet fremover, gjør situasjonen både ryddig og forutsigbar for våre ansatte og det gir oss tid til å legge gode planer for dem. En av våre viktigste oppgaver de neste årene er å bygge opp ny kompetanse og legge til rette for videreutdanning slik at våre ansatte kan gå inn i nye jobber, enten på Svalbard, eller på fastlandet.

Flere lurer på om vi ikke bare kan fortsette å drive Gruve 7 siden vi allerede eksporterer så mye av kullet vi tar ut. I dag er det slik at mellom 60 og 70 prosent av vårt kull selges til industriproduksjon utenlands. Prisen vi oppnår i dette markedet er langt fra tilstrekkelig til å dekke kostnadene våre ved drift av gruva. I vår sondering av markedet har vi heller ikke funnet driftsmodeller, andre kunder eller andre anvendelser for kullet som dekker våre produksjonskostnader.

Den siste tida har vi gjort en grundig jobb for å se på grunnlag for videre forretningsmessig drift etter omlegging av energiverket. Vi ser dessverre ikke at det er et slikt grunnlag, og vi kan dermed ikke lengre forsvare videre drift av Gruve 7.

Store Norske har vært, er og skal fortsatt være en hjørnesteinsbedrift i Longyearbyen. Fremover er vårt fremste fokus å ivareta de ansatte, samtidig som vi jobber for å skape nye, fremtidsrettede arbeidsplasser på Svalbard.

Vi har derfor utarbeidet en strategi for omstilling og hva Store Norske skal drive med i fremtiden. I dette arbeidet ser vi også på hvilke ringvirkninger bortfall av arbeidsplassene i Gruve 7 vil ha for Longyearbyen. Ringvirkningsanalysen viser med all tydelighet både hvor viktig det er, og hvor mye det haster å få på plass ny virksomhet og nye helårlige arbeidsplasser.

Nå jobber vi med å konkretisere satsinger innenfor områder der Store Norske har posisjon og fortrinn som gir grunnlag for å bygge ny virksomhet og skape nye helårlige arbeidsplasser. I Store Norske gjør vi det for å utvikle forretningsmessig virksom i vårt selskap, men vi jobber også tett med andre aktører her opp som UNIS, Telenor, Avinor og LL, der vi ser at det er muligheter for at vi sammen kan bidra til mere aktivitet i Longyearbyen. Utvikling av fornybare energiløsninger i Arktis er ett av disse områdene, og vi tror dette på sikt kan bli en ny eksportvare fra Longyearbyen.

Jan Morten Ertsaas

Administrerende direktør/ CEO

Store Norske Spitsbergen Kulkompani AS

Powered by Labrador CMS