Leserinnlegg:

En rettferdig boligpolitikk

Vi i Svalbard Høyre mener at en god, hensiktsmessig, og ikke minst trygg bolig er viktig for folks trivsel.

BOLIGER: Sist uke skrev Svalbardposten om at alle partiene vil ha flere boliger i Longyearbyen. Her forklarer Høyre boligpolitikken sin.
BOLIGER: Sist uke skrev Svalbardposten om at alle partiene vil ha flere boliger i Longyearbyen. Her forklarer Høyre boligpolitikken sin.
Publisert

Ved å la folk få mulighet til å bygge og eie sin egen bolig, vil de også få et mer langsiktig perspektiv i Longyearbyen. Vi mener også at det burde være lettere for de som jobber i det private å finne en bolig. Dagens situasjon er uholdbar, hvor mange ikke finner et sted å bo, andre må flytte mellom boliger svært ofte, og betale leiekostnader til et prisnivå sammenlignbart med Oslos vestkant.

Lokalstyret har sviktet fullstendig i sin boligpolitikk og i tilretteleggingen for de som jobber i det private. Svalbard Høyre har ved flere anledninger fått gjennomslag på vedtak for privat boligutbygging, men dette har ikke blitt gjennomført. Med mange offentlige boligeiere som besitter rundt 61 prosent av markedet, at det fra år 2000 frem til i dag ble ferdigstilt 500 boliger, en befolkningsvekst i samme periode på rundt 700 personer, hvorav knapt 20 prosent av boenhetene er på det frie markedet, betyr at du kan finne deg en jobb i Longyearbyen men ikke et sted å bo.

På Facebook-gruppen «Homeless, 78 Degrees North» kan man lese mange skildringer om hvor vanskelig boligmarkedet er i Longyearbyen. Man biter seg også merke i oppførselen til enkelte offentlige aktører: At man ikke får svar på sine henvendelser, eller får svar som «det finnes ledige boliger i Barentsburg og Pyramiden», et svar jeg også har hørt fra andre som har tatt kontakt med denne aktøren. Sistnevnte er vel og merke kanskje et dårlig forsøk på humor.

Vi i Svalbard Høyre ønsker å forenkle boligsituasjonen til den delen av befolkningen som ikke arbeider i det offentlige. Men, vi ønsker også å bruke hensiktsmessige boliger som et virkemiddel for å sikre kontinuitet og redusere turn-over for offentlige ansatte i Longyearbyen lokalstyre, i motsetning til Svalbard Arbeiderparti som ønsker å bruke pisk som et virkemiddel ved å fjerne flyttegodtgjørelsene.

Svalbard Høyre mener gjennomførbare tiltak som kan forbedre situasjonen er: Vi ønsker å ta i bruk de ledige arealene og tomtene som er i Longyearbyen, legge til rette for selvbygging av boliger, rive eldre boliger og erstatte disse med nye, jobbe for en felles forvaltning av den offentlige boligporteføljen og ikke minst bidra til at nausteiere i Sjøområdet for godkjent bruksendring til bolig.

Det er derfor viktig i denne sammenhengen å bemerke at Svalbard Høyre aldri har vært styringspartiet her i Longyearbyen. Likevel har vi i opposisjon fått gjennomslag på svært mange saker. Jeg anbefaler derfor byens befolkning om å lese vårt program for 2019-2023, og benytte sin stemmerett.

Godt valg, husk å krysse av på kandidat nummer 5 på listen.

Powered by Labrador CMS