Longyearbyen Frp og lokalpolitikken

Longyearbyen Frp forsøker å ta lokalpolitikken på alvor. Vi har lagd et skikkelig og ærlig program som vi har distribuert ut til byens husstander. Der forteller vi hva vi er for og hva vi er mot.

Arnt Vegar Jensen (Frp).
Arnt Vegar Jensen (Frp).
Publisert

Vi skriver om rettigheter for utenlandske arbeidere - ikke for at vi vil utvide tjenestetilbudet, for det vil vi ikke. Men vi mener at tjenestetilbudet fra stat må være likt for alle arbeidstagere og deres barn. I vårt program er urettferdige punkter nevnt.

Vi snakker om fremtidens klimavennlige energi, hvordan forlenge botiden, hvordan få til en bruksendring på miljøgebyret og fordeler ved helårig skolebuss og mobbeombud. Vi vil ha et hybelhus for reiselivet og infrastruktur som tar cruiseturister ut av veiene.

På Facebook-siden vår tar vi med videosnutter opp små og store problemer. Vi snakker om hvordan vi fikk på plass penger til veterinærvakt, at vi må slutte å fylle fjorden vår med plast. Sjekk også ut vår video med Vitalii, som forteller at staten nekter å registrere hans farskap for sitt barn født i Norge!

La meg tenke litt høyt også om de andre partiene som stiller til valg. Ap, som engang i tida var arbeidernes parti, de satt stille i båten da vi lokalt mistet 300 årsverk i Svea. Hvilke arbeidere skal de svikte neste gang? Som etterkommer fra en familie med 110 års fartstid fra arbeiderbevegelsen, så skammer jeg meg over Ap anno 2019.

Venstre snakker om enda litt mer til kultur og MDG snakker om seg selv og sitt program fra 2015 i et leserinnlegg i sist Svalbardposten. De må jo snakke om tidligere programmer, for deres «program» for 2019-2023, som er en A4-side med en håndfull setninger om politikk, er ikke mye å snakke om.

Longyearbyen Frp er et lite og relativt nystartet parti. Vi får hverken penger fra lokalstyre som de andre til å drive valgkamp eller redaksjonell omtale i lokalavisa. Men vi har stått på siste to år og fått gjennom saker direkte i samarbeid med regjeringen.

Vi er realistiske, vi vet at vi skal jobbe hardt for å bli representert i lokalstyre. 80-100 stemmer vil det kreve. Men liker du våre løsninger, vår ærlighet og tydelighet, hjelp oss med å komme oss inn. Stem på oss eller gi oss en slenger.

Selvtilfredse lokalpolitikere trenger noen til å holde dem under oppsyn. Den jobben tar vi gjerne.

Powered by Labrador CMS