Samarbeid

«Skal vi lykkes, er det én ting som gjelder. Samarbeid.»

Terje Aunevik.
Terje Aunevik.
Publisert

Svalbard er en herlig plass. Ikke bare er det spesielt fint å bo her, men det å drive samfunnet er ganske så annerledes sammenlignet med hvilken som helst kommune på fastlandet.

Vi har ingen nabokommuner å støtte oss på, bedriftene har et lite og isolert marked å konkurrere i, og den nasjonale Svalbardpolitikken legger føringer for utviklingen. Det er ikke mange lokalsamfunn som jevnlig får en egen Stortingsmelding som forteller hva man kan og skal gjøre fremover.

Det betyr også at lokalpolitikken blir litt spesiell. Våre ønsker må balanseres opp Stortingsmeldingens signaler. Og lokalpolitikerne må være gode på å tolke og jobbe med disse signalene, sånn at politikken blir bra for oss som bor her.

Skal vi lykkes, er det én ting som gjelder. Samarbeid.

Samarbeid i Lokalstyret, samarbeid med kulturliv/frivillighet/organisasjoner, samarbeid mellom partiene, med næringslivet. Samarbeid med Sysselmann og stat, og med Storting og regjering.

Vi må bruke alle kanaler, og gjør vi det samlet får vi resultater.

Det betyr ikke at vi skal være enig i alt. Debatt og diskusjon er helt avgjørende for å jobbe frem gode beslutninger, men målet må være en åpen nysgjerrighet til nettopp å finne løsningene sammen.

Vi vil samarbeide med Miljøpartiet De Grønne, Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, og hadde vi hatt Senterpartiet, SV eller Kristelig Folkeparti her så hadde vi tjent på å samarbeide med dem også. Vi vil at Lokalstyret skal være en møteplass vi åpent diskuterer oss frem til hva som er bra for Longyearbyen og folkene som bor her. Ikke hva som er bra for partier, politiske blokker eller enkeltpersoner, men bra for lokalsamfunnet.

Lokalvalget handler om å stemme på det partiet som lytter til folk, jobber frem gode saker, og ikke minst; får sakene gjennomført. I vår første periode har Svalbard Venstre markert seg tydelig i Lokalstyret, i tett kontakt med sentrale politikere og myndigheter hele veien.

Venstre er et svalbardparti.

Laget vi stiller med for kommende periode er større og sterkere, med mer erfaring og enda større bredde. Får vi nok stemmer skal vi få til enda mer for Longyearbyen. Jeg håper du stemmer på oss.

Og til slutt. Jeg er stor fan av framsnakking. Jeg tror vi alle blir bedre av å snakke hverandre gode. Så er også det nevnt.

Terje Aunevik

Lokalstyrelederkandidat

Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS