Leserbrev:

Tanker fra en politisk førtidspensjonist

Leserinnlegg, Espen Klungseth Rotevatn

Publisert

Inneværende periode i lokalstyret har vært preget av mindre hyggelige saker som skredproblematikk og enorme endringer i hjørnesteinsbedriften Store Norske. Det sittende lokalstyret har sett en by i enorm endring, både når det gjelder sysselsetting, sammensetningen av befolkningen og følgene av det tragiske skredet i 2015. Likevel tror jeg at jeg har med meg alle som har sittet i Lokalstyret for første gang når jeg sier at det har vært en spennende reise.

Store Norske og kulldriften preget debatten i forrige valgkamp. Selv begynte jeg allerede i 2013 å ta til orde for planlagt omstilling av Store Norske – til hoderysting, latterliggjøring og ukuelig tro på at ulønnsom kulldrift på Svalbard skulle fortsette inn i evigheten.

Store Norske burde for 5-10 år siden lagt en klimastrategi og satset mer på metallurgisk kull av høy kvalitet og mindre på energikull. Å ikke gjøre dette viste seg å være en omdømmemessig og økonomisk tabbe. Så gjorde ledelsen en ny stor strategisk blemme når de insisterte på oppstart i 2017, når man faktisk hadde mulighet til et år til med driftshvile. Heldigvis for selskapet er støtten såpass stor lokalt at de fleste skylder på Monica Mæland som ikke lenger ville støtte underskuddsforetaket, eller oss i MDG (!) for det som hendte. De som tar seg bryet med å lese programmet vårt for 2015, vil se at vi tok til orde for en planlagt avslutning av kulldriften ETTER at det metallurgiske kullet i Lunckefjell var tatt ut. Vi er også det eneste partiet som helhjertet og uforbeholdent har støttet omstilling i selskapet, slik at Store Norske består som et statlig instrument på Svalbard også nå som kullæraen nærmer seg slutten.

Heldigvis består Store Norske foreløpig som en relativt stor bedrift i byen. Jeg håper Store Norske legger en plan for hvordan selskapet og alle de dyktige folkene skal bestå når Svea er ryddet, en ny nullutslippsløsning er på plass, og døren til Gruve 7 sannsynligvis lukkes for siste gang.

Reiselivet var en het potet ved forrige valg, og er det denne gangen også. MDG er det eneste partiet som tør å kombinere støtte og krav til reiselivet og annet lokalt næringsliv. Vi heier på den rivende utviklingen reiselivet er i, men stiller krav om ordnede arbeidsforhold, bærekraftig utvikling og å droppe konsepter som aldri kan bli miljøvennlige – for eksempel å seile til Svalbard på gigantiske cruiseskip fyrt med tungolje.

Vi er også de eneste (sammen med Elise Strømseng, ære være henne), som har vært villig til å sette andre hensyn enn profitt først når vi har vurdert for eksempel skjenkesaker. Hvor er hensynet til ungdommen når disse sakene vurderes i AP, H og V?

Nå står mange nye krefter og banker på døren for en plass i lokalstyret. Det er bra og viktig for lokaldemokratiet at nye «koster» kommer til. Samtidig bekymrer det meg at det ser ut til at noen blir med på grunn av én sak: Barnehageforeldre engasjerer seg i politikk for å jobbe for barnehager, kulturarbeidere for å jobbe for kulturen, idrettsfolk for å jobbe for idretten, ungdomsforeldre for å jobbe for ungdommen osv.

Misforstå meg rett, personlig trenger og ønsker jeg både barnehageplass, et godt kulturliv, ny idrettshall og et bedre tilbud til ungdommen. Men hva skal man egentlig mene om skjenkesaker hvis man ble med i politikken kun for å jobbe med barnehage? Hva skal man mene om arealplanen hvis man ble med i politikken kun for å jobbe med kultur?

Mandatet du får som folkevalgt er å se helheten, veie ting mot hverandre og å prioritere. Da må man av og til stemme for noe annet enn det som passer deg personlig best. Med gode politiske forbilder som Eirik Berger, Kjetil Figenschou og Elise Strømseng, håper jeg likevel at det vil gå godt med alle nye politikere.

Til slutt: La det aldri være noen tvil om at det er MDG som er det kompromissløse miljøpartiet. Både SV og Venstre forhandler bort miljøsaker så snart de får noe annet i retur, og miljøfraksjonene i både Høyre og AP jobber i intern motvind.

MDG ble en av valgets store vinnere på fastlandet. Lokalvalg er også et klimavalg – se til Oslo! Er klima og miljø det viktigste for deg, håper jeg du stemmer på Pål, Olivia, Jovna og alle de andre flotte folkene på MDG sin liste. Godt valg!

Espen Klungseth Rotevatn

Tidligere leder og avtroppende gruppeleder, Svalbard MDG

Powered by Labrador CMS