Leserinnlegg:

Gledelig oppklaring fra Ap

Lokalstyreleder Arild Olsen bekrefter at det fremdeles er tverrpolitisk enighet om behovet for å ivareta dyrevelferden med veterinærvakt i sitt innlegg i Svalbardposten på nett 5.oktober

Forutsigbarhet er viktig for veterinærdriften.
Forutsigbarhet er viktig for veterinærdriften.
Publisert

Dette er godt nytt for dyrevelferden, det er også godt nytt for muligheten til å bevare arbeidsplassene i den lokale veterinærtjenesten. Ved oppstarten i 2013 var daværende lokalstyreleder Christin Kristoffersen en viktig støttespiller for det mange så på som et umulig prosjekt, en holdning vi håper fremdeles er tilstede hos det lokale Ap.

Et økt driftstilskudd har gjort det mulig å organisere en døgnkontinuerlig veterinær beredskapsvakt i Longyearbyen fra sommeren 2019. Alle som har dyr vet hvor viktig det er å ha trygghet for at man får tak i dyrlege når uhellet er ute, og man har en syk eller skadet hund. Dette er også en forutsetning for å gi dyrehelsepersonell i Longyearbyen er arbeidssituasjon som er til å leve med, da alle har krav på forutsigbarhet i arbeidstid og fritid.

Veterinærtjeneste er i Longyearbyen som på fastlandet drevet av private med offentlig tilskudd. Svalbard Vet har i dag 4 ansatte i 100% stilling og 3 ansatte i deltidsstilling, til sammen 5 årsverk. Vi bestreber oss på å holde god kvalitet på våre tjenester til en kostnad som er sammenlignbar med prisnivået ellers i Norge. For å være en attraktiv arbeidsplass må vi holde samme lønnsnivå som det man finner ved sammenlignbare klinikker i Norge. Vi er også underlagt bestemmelsene i arbeidsmiljøloven og kan ikke drive rovdrift på våre ansatte.

Det er svært gledelig at ordningen nå er på plass, men den må trygges og gjøres mer forutsigbar. Økt forutsigbarhet betyr lovnad om tilskudd for å drifte veterinærpraksis på dagtid så vel som kveld/natt/helg tilsvarende støttenivå i en fastlandskommune for en 4-årsperiode i stedet for et år om gangen slik situasjonen er i dag. For Svalbard Vet er dette viktig for å gi et godt tilbud til våre pasienter og for å være en god arbeidsgiver. Det er også nødvendig for å få finansiering av nye lokaler på plass, hvilket er kritisk for driften. Det var dette spørsmålet vi ønsket svar på fra våre politikere i debatten på Kroa, da lokalstyreleder kom i skade for å uttrykke seg på en måte som sådde tvil om hans forståelse for behovet for veterinærtjeneste i Longyearbyen. Vi ønsker nå en framtidsrettet debatt hvor vi sammen kan finne løsninger til det beste for Longyearbyen.

Astrid V. Vikaune
Veterinær og daglig leder
Svalbard Vet AS

Powered by Labrador CMS