Leserbrev:

Det har noe å si hvem du stemmer på!

Leserinnlegg av Kjetil Figenchou

Publisert

I forrige utgave av Svalbardposten gjør Arild Olsen noe Svalbardposten tilsynelatende selv har slitt med i det siste; å peke på de politiske skillelinjene. Det sørgelige i den sammenhengen er at Olsen har en noe lempfeldig omgang med fakta i det han i kjent stil er litt for rask å konkludere når han omtaler de borgerlige partienes politikk. Det jeg for øvrig også registrerer er at Olsen tviholder på den tradisjonelle blokktankegangen. Samtidig hevder hans egen samarbeidspartner, Venstre, så snart muligheten byr seg at dette ikke er gangbar tankegang i Longyearbyen. Venstre har ved flere anledninger uttalt at personene på listen er viktigere enn politikken. Det er jeg svært uenig i, det har faktisk en hel del å si hva slags politikk som føres.

Det har noe å si om det er et Høyre som først vil prioritere i lokalstyrets egen lommebok gjennom å redusere fellesskapets kostnader, eller et Arbeiderparti som ber enkeltmennesker og familier om å prioritere i sin lommebok gjennom økte skatter og avgifter.

Det har noe å si om vi har et borgerlig styre som vil gi mer valgfrihet, eller et Arbeiderparti som vil ta valg på vegne av innbyggerne.

Men Venstre skal få delvis rett i sine påstander, for når vår sak skal tales i møte med storting og regjering har det noe å si hvem som fører ordet. Det har noe å si om det er en tydelig lokalstyreleder fra Høyre, eller om det er en lokalstyreleder fra Venstre som bruker taletiden på å tåkelegge budskapet med store ord og vyer.

Så til Olsens lempfeldige omgang med fakta; han oppsummerer de borgerlige programmene med at energi, havn, barnehage, galleri og renovasjon er noe LL ikke skal drive med. Alt dette er tjenesteområder som Høyre omtaler i sitt program, men ikke slik Olsen leser programmet.

Hva energi i Longyearbyen angår mener vi kort og godt at det må være et statlig ansvar, og at det kan ivaretas på en utmerket måte igjennom Store Norske eller Statkraft, ja det kan til og med bidra til å sette fart på energiomstillingen med at aksjeselskap som motor.

Havnen skifter på ingen måte eierskap ved Høyres forslag til å endre organisasjonsform. Det bidrar til å skille den ut økonomisk fra den øvrige driften til LL, og ennå viktigere, det gir havnen større fleksibilitet og selvstendighet til å utvikle seg, noe som etterspørres på havnen.

Vi har ikke sagt noe om å bygge ned eksisterende barnehagetilbud, det vi derimot har sagt er at en utvidelse av tilbudet skal skje i samarbeid med private aktører, det er verken en privatisering eller nedbygging av eksisterende tilbud. For øvrig har vi fått tilbakemelding fra ansatte i begge barnehagene som støtter dette.

Galleriet mener vi er noe LL ikke skal drive med, galleridrift er ikke en av våre kjerneoppgaver og koster fellesskapet nær en million i året når man summerer opp både driften og det bygningsmessige. Vi mener at man ved å selge galleriet kan gi noen andre mulighet til å utvikle det til noe lønnsomt, samtidig som vi reduserer felleskapets kostnader.

Når det gjelder renovasjon har Olsen selv vært med å vedta at tjenesten skal vurderes konkurranseutsatt så snart som mulig, og jeg forventer at vedtaket følges opp, også her får vi tilbakemeldinger fra ansatte som var godt fornøyde som ansatte i Renovest og ikke skjønner hvorfor LL skal drive miljøstasjonen.

Ved budsjettbehandlingen i 2018 fikk Høyre gjennomslag for at enhetslederne skulle utarbeide realistiske forslag til innsparinger tilsvarende 4-6% av driftsbudsjettet til hver enkelt enhet.

En stor del av tiltakene i oversikten ville ikke gi noen driftsmessige konsekvenser, mens andre ville gi «middels» konsekvenser og noen ville gi store konsekvenser.

Selv når det gjelder tiltakene som ikke ville gi noen driftsmessige konsekvenser ligger det et betydelig handlingsrom som kan bidra til å forbedre tjenester og gi lavere avgifter, alt etter hvordan politikken velger å prioritere.

Men å kun implementere tiltakene som ikke gir konsekvenser kan ikke kalles prioritering, prioriteringen starter først når man tar stilling til det som gir konsekvenser. I motsetning til de styrende partiene er vi, i det minste, villige til å se på øvrige tiltakene.

Vi er klare til å gjøre de tøffe prioriteringene for å gi innbyggerne bedre og rimeligere tjenester.

Bruk stemmeretten, stem Høyre og husk å krysse på nummer to på listen, og om du absolutt ikke vil stemme Høyre er det fremdeles mulig å gi en slenger.

Godt valg!

Kjetil Figenschou

Nestlederkandidat, Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS