Leserinnlegg:

Svalbardhallen er viktig!

Vi må sette idrettspolitikk på agendaen.

Publisert

Tiden er overmoden for å se nærmere på anleggssituasjonen for idrett og fysisk aktivitet i Longyearbyen. Svalbardhallen har i flere år hatt sprengt kapasitet. Allerede for cirka ti år siden ble samtaler om utvidelse av Svalbardhallen startet. Som følge ble en Delplan for idrett og fysisk aktivitet vedtatt i 2014. Alt lå til rette for å starte prosessen med videre planlegging av «nye» Svalbardhallen.

Jeg er stolt av å si at jeg bor i Longyearbyen.

Et spørsmål som dukker opp hos jobbsøkere, tilreisende eller familie fra fastlandet; Hvorfor er det så bra å bo i Longyearbyen? Ofte svarer vi; «Jo, det er så mange tilbud og aktiviteter for barn og unge. Det er så lett å trives, og så er det kort avstand til så mye. Man kan være med på hva man vil.» Men aktiviteter og tilbud trenger plass. Svalbardhallen ble bygget i 1996, et anlegg som fungerte utmerket for ca. 1500 innbyggere den gangen. I 2007 bygget man nytt treningsrom og spinning-sal med støtte fra det lokale næringsliv. I dag, på en vanlig hverdag vil jeg anta at minst fire skoleklasser har gym, to skoleklasser har svømming, Svalbard Turn aktiviserer minst 120 barn/unge og voksne, og en betydelig andel som bruker treningsrommet. Dette altså, er på kun en dag. Svalbardhallen har med andre ord stor betydning for befolkningens hverdag, helse og trivsel. I det store og hele, det er et anlegg som trenger mer kapasitet og oppgradering. Vil det fortsatt være bra å bo i Longyearbyen hvis vi ikke har nok plass til ønsket aktivitet?

Jeg tror ikke det er så mange som vil motsi mine påstander om Svalbardhallens betydning, ei heller om sprengt kapasitet og behov for utvidelse. Status i dag er den samme som for ti år siden, men behovet er absolutt økende. Handler det rett og slett om vegring for å sette anleggssituasjonen på agendaen? Handler det om prioriteringer og begrenset økonomi? Mange ganger er det lett å glemme hva som egentlig betyr noe, selve verdien i samfunnet vårt, hva vi mener er så bra med å bo i Longyearbyen. Longyear-samfunnet er i endring, og vi må i større grad bli opptatt av hva Longyearbyen er tjent med på sikt. Vi må være opptatt av hva som er avgjørende for om en barnefamilie vil bo, og fortsette å bo her i vår lille Longyearby. Vi har i dag en delplan for idrett og fysisk aktivitet, som må fornyes i 2024. En delplan må være oppdatert for å kunne benyttes i en søknadsprosess om tildeling av spillemidler fra overskuddet i Norsk Tipping. Uten spillemidler, som vil utgjøre flere millioner kroner, vil kostnaden med å utvide kapasiteten til Svalbardhallen bli for stor. La oss starte her først. La oss nedsette en plankomité og få prosjektet inn i dagens Delplan. Vi må se nærmere på hvilke behov vi har i dag og hva vi kan forvente i framtiden. Jeg tror dette vil ha betydning for valg av type anlegg, kanskje også plassering og hva det skal inneholde. Grundig arbeid i en tidligfase av prosjektet er av stor betydning både for behov og funksjon, for kostnader og ikke minst for senere driftskostnader.

Det merkes at flere med interesse for fysisk aktivitet og friluftsliv flytter til øya. Enda et signal om at det haster med å sette anleggssituasjonen på den politiske dagsorden. Svalbard Venstre vil sørge for framdrift og jobbe aktivt for en «ny» Svalbardhall. Men skal vi lykkes er vi avhengig av å stå sammen. Dette handler om deg og meg, og hvorfor vi synes det er bra å bo i Longyearbyen. Vi trenger Svalbardhallen! Vi trenger å være stolte av byen vår! Vi trenger din stemme, så stem på Svalbard Venstre til høstens valg!

Svalbard Venstre

Helle Myhrvang Jakobsen

Powered by Labrador CMS