Minneord:

Dag Nævestad (1950 – 2021)

Dag Nævestad er død, 71 år gammel.

Minneord: Dag Nævestad fotografert under de marinarkeologiske undersøkelser av Longyearbyen havn i 2012.
Publisert

Dag var marinarkeolog ved Norsk maritimt museum hele livet, og en pioner i Svalbards arkeologi. I 1980 representerte han Norge på den nederlandske utgravninga av Smeerenburg, og i årene fra 1984 til 1987 deltok han på en rekke utgravninger og registreringer.

I 1985 ledet han de første registreringene og oppmålingene av Likneset og Gravneset – Svalbards to største gravfelt fra 1600-tallet. Dag Nævestad utførte de marinarkeologiske undersøkelsene i Longyearbyen havn i 2012 og for den undersjøiske fiberkabelen mellom Longyearbyen og Ny-Ålesund i 2013.

I 2015 var han på utgravning på Bjørnøya. Dag holdt flere foredrag på Svalbard Museum og de siste årene arbeidet han med en bok om norsk deltagelse i hvalfangsten ved Svalbard på 1600-tallet. Dag Nævestad hadde meget store kunnskaper om Svalbards historie som han villig delte med kolleger og venner. Vi vil savne hans uoppslitelige energi og strålende humør.

Powered by Labrador CMS