Minneord:

Til minne om Olaf Inge Rønning

Hedersmannen, professor emeritus og nestor i norsk polarforskning, Olaf Inge Rønning, har gått bort.

Publisert

Olaf Inge Rønning hadde et sterkt engasjement for nordområdene og hans innsatser spente over et vidt felt. Ved siden av egen forskning veiledet han et stort antall studenter som bidro til å inspirere nye generasjoner av polarforskere. Han var en høyt verdsatt rådgiver for norske myndigheter i spørsmål om forskning generelt og Svalbard spesielt. Men han var også en beskjeden mann som på en lavmælt måte engasjerte og inspirerte andre.

I 1976 tok Olaf Rønning initiativet til det tverrfaglige Svalbardkurset som nå blir arrangert hver sommer. I 1986 var han med på å starte Studietur Nord, myntet på ledere innen forskning, forvaltning og næringsliv, og som også er blitt et årvisst arrangement. Universitetsstudiene på Svalbard (UNIS) ble opprettet i 1993, og Olaf Rønning er anerkjent som opphavsmannen. Rønning var med på etableringen av Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning i 2008 der han også ble æresmedlem i erkjennelse av hans mangfoldige innsatser i Arktis.

Olaf I. Rønning hadde mange tillitsverv. Noen bør nevnes, f.eks. nestleder i styret for Norges Allmennvitenskapelige forskningsråd, medlem av Hovedkomiteen for Norsk Forskning, medlem av Statens naturvernråd, medlem av utvalget som ledet til etableringen av UNIS, medlem av komiteen for miljøvern i Trondheim, senere del av Senter for miljø og utvikling ved NTNU, samt generalsekretær for Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab.

Olaf I. Rønnings var en levende legende i polarmiljøene. Vi i Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning er takknemlige for at vi fikk ha ham som kollega og venn. Vi lyser fred over hans minne.

På vegne av Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning:
Anton G. Kjelaas (president), Grete K. Hovelsrud, Gudmund Hernes, Gunnar Sand, Pål Brekke, Harald Ellingsen og Thor S. Larsen.

Powered by Labrador CMS