Leserinnlegg:

– Reiselivet gjør mye av det du etterlyser – skal vi ta en prat?

Trine Krystad i Visit Svalbard svarer MDGs Olivia Ericson i saken om statsstøtte.

Trine Krystad inviterer MDG til dialog.
Publisert

I Svalbardposten 18. januar leser vi dine uttalelser i saken om at Rasmus Hansson i MDG vil straffe Visit Svalbard økonomisk.
Det er fint å lese at du ikke deler Rasmus Hansson sitt syn på økonomiske sanksjoner mot destinasjonsselskapet. Men vi vil likevel gi deg en konkret tilbakemelding når det gjelder turismens påvirkning på klima- og miljøutfordringene, utvikling av bynære produkter og oppholdstid.

Det er synd at du som lokalpolitiker og så vidt vi vet, aktør i samme næring som oss, ikke har lagt merke til hva lokal reiselivsnæring gjør for å nettopp utvikle bynære produkter, utvide oppholdstid og jobbe for klimatilpasning. Vi vil ikke at dette skal være det etterlatte inntrykket, og vi vil balansere det som kan oppfattes som en underkjennelse av destinasjonsselskapets og medlemsbedriftenes innsats.
Vi benytter derfor anledninga til å informere om hvordan vi jobber i Visit Svalbard, i samarbeid med medlemsbedriftene, og hvordan innsatsen knyttes sammen i felles strategier og ambisjoner.

Verktøykassa:
Det er Masterplanen Destinasjon Svalbard mot 2030 «Fra mer til bedre», for tiden under revisjon, som rammer inn og setter føringer for hvordan det organiserte og ansvarlige reiselivet jobber med utvikling av reisemål og lokalsamfunn. Siden 2015 har det vært fokus på Longyearbyen som opplevelsesarena, herunder utvikling av bynære opplevelser. Innsatsen har resultert i dobling av denne type opplevelser de siste 5 årene, flere av produktene er såkalte «mørketidsprodukter», og et antall av produktene er ikke-motoriserte. Eksempler på dette er bysightseeing, matkonsepter og gruvebesøk. De motoriserte turene er bynære og kortere. Innsatsen har videre vært retta mot perioden oktober - februar for å utnytte eksisterende kapasitet for å etablere et helårlig reisemål. Ved fokus på bl.a. kvalitet, attraksjonskraft og ansvarlig markedsføring- og innsats, samt bruk av forskjellig redskaper i verktøykassa til reiselivsnæringa, har bl.a. gjennomsnittlig oppholdstid økt fra 4,4 døgn i 2017 til 4,6 døgn i perioden 2017 – 2021. Dette er ferske tall fra den nylig gjennomførte Gjesteundersøkelsen i 2021, og som viser at vi er på rett vei.

En overordnet målsetting for reisemålet er å få de rette gjestene, i rett volum, på rett tid og rett sted. Vi mener dette er en klimasmart måte å jobbe på. For å skaffe oss ytterligere et redskap til verktøykassa, vil vi utvikle en utslipps- og forbrukskalkulator tilpasset våre lokale forhold. Dette vil være et bidrag til å hjelpe oss med å finne den optimale balansen og turistmixen. Dette er et av flere verktøy vi vil ta i bruk, og vi ønsker å ha en offensiv innstilling som du etterlyser – og vi har en forventning om at en tildeling fra Svalbards miljøvernfond denne våren skal bidra til et slikt banebrytende arbeid.

Selv om ikke du har merket at vi har jobbet nevneverdig på dette feltet, så har faktisk Visit Svalbard og medlemsbedriftene jobbet konkret med bærekraftig utvikling av reisemål og lokalsamfunn de siste årene. Vi jobber seriøst og skikkelig med problemstillingene, dette er et kontinuerlig pågående arbeid. Det er derfor nødvendig for oss gi en kort beskrivelse av innsatsen på noen utvalgte områder, og som du særlig kommenterte på.
Invitasjon:

I tillegg til denne tilbakemeldingen vil vi gjerne fylle på med informasjon og heve kunnskapen. Vi inviterer derfor deg og andre politikere i MDG til møte med Visit Svalbard. Vi rigger gjerne en slik møteplass, da vi er nysgjerrig på MDG sine innspill til hvordan vi ytterligere kan forbedre tilstanden på reisemålet, klimasmarte løsninger og produktutvikling. På dette feltet har vi trolig felles ambisjoner og det hadde vært spennende å kartlegge hvor vi kan forene innsatsen.

Dette er jo også innsikt som du som lokalpolitiker trenger i ditt beslutningsgrunnlag for avgjørelser som tas i lokalstyret.

Powered by Labrador CMS