Leserinnlegg:

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke

Hvordan jobber egentlig Visit Svalbard og reiselivsnæringen sammen som et bærekraftig reisemål?

Linn Cecilie Blekkerud forklarer hvorfor Longyearbyen kan ha bærekraftig reiseliv til tross for kullbasert energi og flyfrakt.
Linn Cecilie Blekkerud forklarer hvorfor Longyearbyen kan ha bærekraftig reiseliv til tross for kullbasert energi og flyfrakt.
Publisert

Vi i Visit Svalbard gjennomfører gjesteundersøkelser for å skaffe oss innsikt i hva gjestene synes om oss. Slik blir vi klokere på turistenes adferd for så å kunne videreutvikle reisemålet i riktig retning. I forrige undersøkelse var 98 prosent av turistene fornøyde med oppholdet, og Svalbard oppleves som ekte og uberørt til tross for økning i antall besøkende.

Som alltid er det rom for forbedringer. Gjestene mener blant annet at reiselivsnæringen i Longyearbyen må bli flinkere til å formidle hvordan det jobbes med bærekraft. Dette kom ikke overraskende på oss, da temaet kan være utfordrende å kommunisere.

Bærekraftig reiseliv på Svalbard er et hett tema om dagen, også i media og blant lokalbefolkningen i sosiale medier. Alle vet at naturen er sårbar, og at vern og bruk må balanseres. Samtidig står Longyearbysamfunnet overfor en stor omstilling i årene som kommer: Gruvedriften er på vei ned og turistnæringen er på vei opp. I denne omstillingen står bærekraftige løsninger helt sentralt. Det er sunt at det blir debattert og stilt spørsmålstegn ved dette. Vi ønsker derfor å komme med en statusrapport. Hvordan jobber egentlig Visit Svalbard og reiselivsnæringen sammen som et bærekraftig reisemål?

Bærekraftig reisemål

Longyearbyen ble i 2016 tildelt «Merket for bærekraftig reisemål» av Innovasjon Norge, som bygger på internasjonale standarder.
Men mange stiller seg spørsmålet: Hvordan kan vi kalle oss et bærekraftig reisemål når man får energi fra kulldrift, forbruksvarer importeres til øya, det er daglige flyavganger og i sommermånedene kommer store cruiseskip med opptil 4.000 gjester?

Merket er et verktøy for å forbedre miljøtilstanden, men det betyr ikke at destinasjonen ER bærekraftig. Det forplikter oss til å ha en kontinuerlig prosess med å se på hvordan vi kan redusere vårt fotavtrykk. Vi iverksetter lokale tiltak, gjør riktige miljøvalg og ikke minst øker bevisstheten blant reiselivsnæring, lokalbefolkning og til gjestene våre. Ikke-fornybar energikilde, og utslipp fra fly og båt, hører vi ofte som argumenterer for at vi ikke er et bærekraftig reisemål. Men dette er hva vi har å forholde oss til i dagens situasjon. På tross av miljøparadokset på Svalbard, jobber vi kontinuerlig for å forbedre tilstanden innenfor disse rammene.

Mer enn utslipp og plast

Mange assosierer «bærekraftig reiseliv» med tiltak som skal redusere utslipp til luft og søppel i havet. Ja, å ta vare på miljø og natur er en viktig del av det, men sentralt i forståelsen finner vi også samspillet mellom reiseliv, lokale myndigheter og lokalsamfunnet. Et godt sted å bo er et godt sted å besøke, og turismen må være en positiv bidragsyter.
Bærekraft har også et økonomisk perspektiv. Reiselivet skal bidra til at lokalsamfunnet har noe å leve av. Hvordan vi forvalter vår kulturarv er også en del av et bærekraftig reiseliv i et langsiktig perspektiv. Strategidokumentet «Masterplanen - Destinasjon Svalbard mot 2025», som er laget av næringen og andre sentrale samfunnsaktører, har siden 2015 hjulpet oss med å ta felles og riktige steg i utviklingen av en destinasjon i vekst.

Stadig forbedring

Som en del av masterplanen er det utarbeidet en plan for byutvikling («Temaplan for ferdsel og opplevelser»), som forteller hvordan Longyearbyen kan tilrettelegges (med blant annet gangveier, skilting og stier) slik at det kommer både gjester og lokale til gode. Ved å styre hvor folk beveger seg kan man bl.a. unngå slitasje på naturen og lokalbefolkning, noe som vil gjøre samfunnet mindre sårbart i forhold til et reiseliv i vekst.
Næringen har fokus på å formidle nordlysvinteren, som er lavsesong. Fra november til januar går det halvfulle fly nordover og hotellkapasiteten kan utnyttes bedre. Men ved å ha gjester hele året får vi en sunnere økonomi, og et mer levedyktig lokalsamfunn med helårlige arbeidsplasser.

I utviklingen av nye turistopplevelser oppfordres turoperatører til å tenke bynære aktiviteter som kan gjennomføres hele året. Halvdags hundekjøring og museumsbesøk er for øvrig de mest populære aktivitetene blant turistene. Det arrangeres vertskapskurs (LongyearbyVert) for serviceansatte og sertifiseringsprogram for guider (SvalbardGuideOpplæringen). Gjestene skal føle seg både velkomne og godt ivaretatt mens de er her, og de skal få tildelt god informasjon med blant annet «do’s and don’ts» i svalbardnaturen. Dessuten skal ansatte i næringen føle samhold, eierskap og lokal identitet.

Svalbard Cruise Network er et samarbeid som koordinerer cruiseanløpene. Det jobbes blant annet for at skipene skal ligge lengre til kai slik kan vi spre trafikken av passasjerer. Det gir bedre opplevelser for gjestene, og de som bor her. Det skal være tid til både aktiviteter og byopplevelser, noe som gir økt verdiskapning. Det jobbes dessuten med å få skipene til å bli noen dager ekstra i Isfjorden. Dette betyr flere opplevelser, langsommere seiling og mindre bruk av drivstoff enn tidligere, da mange kun gjorde et kort besøk i Longyearbyen på vei til eller fra nordvestkysten av Spitsbergen og Magdalenefjorden.

Andre initiativ er bysykler, søppelrydding, aksjoner mot tomgangskjøring, bedre avfallshåndtering og tilrettelegging for lokalproduserte varer. Visit Svalbard, og flere av medlemsbedriftene, er miljøsertifiserte. De sertifiserte bedriftene vil bli prioritert i ulike sammenhenger.
Slik oppfordrer vi gjestene til å ta bærekraft på alvor når de besøker Svalbard: Turistene oppfordres til å velge en grønn reiselivsaktør, som er synliggjort på våre nettsider. De anbefales å delta på bynære aktiviteter, og til å legge opp til noen aktiviteter som er umotoriserte. Vi anbefaler dem å velge lokal mat, samt kjøpe med seg lokalproduserte varer hjem. På turistinformasjonen kan de låne seg en bysykkel. Vertskapet gir dessuten gode råd om bekledning, hjelper gjesten å finne riktig aktivitet, og gir generelle råd om sikkerhet. Svalbardvettreglene blir ofte formidlet. Alt dette får de også via våre informative nettsider.

Ellers oppfordrer vi gjestene våre til å dra på færre reiser per år, og heller være lengre her hos oss. De må gjerne oppsøke lokalbefolkningen som kan gi insider tips og råd. Det er viktig at gjestene drar på organiserte aktiviteter slik at er sikkerheten er ivaretatt av lokale guider.
Sist, men ikke minst, minner vi de tilreisende om at det alltid skal vises respekt for lokalbefolkning, natur og dyreliv.

Avslutningsvis ønsker vi å påpeke at perspektivet er langsiktig: den naturen vi har i dag skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner, og det er vår jobb å sikre dette.

Linn Cecilie Blekkerud,
Markedsansvarlig i Visit Svalbard

Powered by Labrador CMS