Sikkerhet ved Unis

Viktigere enn å lære hvordan å komme seg ut av en klemme er imidlertid kunnskapen om hvordan å unngå faremomentene.

Ole Arve Misund, direktør ved Unis.
Publisert

Svalbardpostens redaktør hadde en leder i forrige nummer om hendelsen på Nordenskiöldfjellet med overskriften «En tankevekker». Søndag 6. april gikk en gruppe Unis studenter på ski opp mot toppen av Nordenskiöldfjellet og førstemann i følget falt 25 meter ned i en bresprekk. Flaks og en rask og profesjonell redningsaksjon gjorde at studenten kom fra hendelsen uten varige, fysiske men. Utfallet kunne lett ha blitt helt annerledes.

Hendelsen på Nordenskiöldfjellet skjedde i studentenes fritid. Studentene som kommer til Unis er vårt ansvar når de er med på aktiviteter i Unis regi. Vi har ikke formelt ansvar for dem på fritiden, og vi kan ikke bestemme over deres fritidsaktiviteter. De må oppføre seg og følge de lover og regler som gjelder på Svalbard slik som alle andre. Svalbardnaturen er grunnen til at Unis eksisterer og vi bruker naturen som rekrutteringsgrunnlag for studenter og ansatte. Derfor gjør vi alt vi kan for å sørge for at de får den nødvendige informasjon og kompetanse som skal til for å ferdes på Svalbard. På grunn av dette forholder Unis seg til alle ulykker med studenter og ansatte på fritida som om det gjaldt en ulykke på feltarbeid i regi av Unis. I sikkerhetsopplæringen anbefaler vi sterkt at de følger samme regler under private turer som vi gjør under organiserte Unis aktiviteter. Studentene har også kontinuerlig tilgang til den samlede kompetansen ved Unis for råd og veiledning i forhold til private turer. Vi oppfordrer studentene til å bruke denne kompetansen, og alle ansatte ved Unis har plikt til å veilede studentene, også når det gjelder private turer.

Våre studenter er flinke, aktive, unge mennesker som liker seg ute i naturen og som i all hovedsak oppfører seg meget bra. Vår ambisjon er at vi tilbyr dem forskningsbasert utdannelse som gjør dem til morgendagens arktiske eksperter. Da må vi være ute og bruke naturen som arena, og undervisningen vår er derfor i stor grad et feltbasert konsept.

I vår feltbaserte undervisning og forskning kommer forholdet til sikkerhet for liv og helse alltid først. Vinter/vårsemesteret starter med et ukelangt sikkerhetskurs med grundig innføring i risikomomentene ved ferdsel i svalbardnaturen, og vi gir studentene trening i alt fra riktig bekledning, førstehjelp, skuterkjøring, hvordan komme seg opp fra en råk, sikker ferdsel på breer, og skyting med rifle.

Viktigere enn å lære hvordan å komme seg ut av en klemme er imidlertid kunnskapen om hvordan å unngå faremomentene. Vi bruker betydelige ressurser for å sørge for at denne kunnskapen når inn hos studentene. Mange studenter kommer for kortere kurs, men alle må igjennom en sikkerhetsopplæring før de kan være med ut i felt eller på tokt. Unis gjennomfører mer enn 120 sikkerhetskurs og seminarer gjennom året. Et kart over farlige områder i forhold til ferdsel rundt Longyearbyen, som redaktøren etterspør, er tilgjengelig ved oppslag i resepsjonen på Unis og er også en sentral del av den generelle sikkerhetsinformasjonen alle studenter får umiddelbart ved ankomst til Unis. Slik har det vært i over ti år. Området hvor breulykken skjedde er for øvrig tydelig merket på dette kartet. Det er små marginer ved ferdsel i svalbardnaturen. Unis baserer derfor sin feltbaserte virksomhet på grundige risikoanalyser og tett oppfølging av HMS-momenter før, under og etter feltarbeid. Risikovurderinger gjøres kontinuerlig og resulterer for eksempel i at vi i vinter har endret eller avlyst flere ekskursjoner på grunn av lite sikker is på fjordene, bevegelige og oppsprukne breer, eller dårlig vær.

Hver eneste dag når noen skal ut i felt eller på tokt, diskuterer vår stab sikkerhet og vurderer risiko, og i ledelsen har vi helse, miljø og sikkerhet som fast, første punkt på våre møter. Vi gjennomgår hendelser i detalj, vurderer og utreder tiltak, og utvikler vårt sikkerhetssystem slik at risikoen ved å være student hos oss skal være så liten som mulig.

Svalbardpostens redaktør har rett i at hendelsen på Nordenskiöldfjellet var en tankevekker. Studentene som kommer hit regnes som Unis-studenter hele tiden, og selv om de har selvstendig ansvar for egen ferdsel og oppførsel på fritiden må vi gjøre dem best mulig skikket til å ta seg fram i Svalbardnaturen på en trygg måte. At hendelser kan inntreffe kan vi ikke forhindre hundre prosent. Det er risiko forbundet med ferdsel på Svalbard. Vi gjør hva vi kan for å lære våre studenter å gjøre risikoen så liten som mulig, men å redusere den helt klarer vi ikke. Da vil vi ta bort muligheten for studentene til å utfolde seg på fritiden, og det ønsker vi ikke.

Ole Arve Misund er direktør ved Universitetssenteret på Svalbard (Unis)

Powered by Labrador CMS