Agnes Strøm Kvilvang

En hederskvinne av sjeldent format er gått bort. Fagforeningskvinnen og Arbeiderpartiet-politikeren Agnes Strøm Kvilvang døde 26.januar 2019, 80 år gammel.

Bildet er hentet fra boka Store Norske Kvinner, av Arne O. Holm.
Bildet er hentet fra boka Store Norske Kvinner, av Arne O. Holm.
Publisert

Agnes Kvilvang er et kjent navn på Svalbard og Røros. I det sterkt mannsdominerte samfunnet på Svalbard ble hun valgt som den første kvinnelige fagforeningsleder i 1983. For de fleste var hennes navn synonymt med arbeiderforeningen og hun var i mange år leder for avdeling 142, Longyearbyen, i Norsk Arbeidsmandsforbund. Hun var en fagforeningsleder som førte en utrettelig kamp overfor Stortinget og myndighetene for å bevare gruvedriften på Svalbard. En kamp hun gikk seirende ut av. Som takk for den gode innsatsen ble hun tildelt både hedersstatuetten «Arbeidsmanden» og en pris på 200 000 kroner fra Store Norske Spitsbergen Kulkompani. Agnes Kvilvangs innsats som tillitsvalgt var avgjørende for at Svalbardsamfunnet er som det er i dag. Hennes livslange kamp for rettferdighet for arbeidsfolk, og mot nedleggelse av gruvedriften, satte sine spor i lokalsamfunnet. For dette er hun høyt respektert.

Agnes satte ikke bare spor i lokalsamfunnet, men også hos mange enkeltmennesker. Hun hadde en stor omsorg for de rundt seg og et stort hjerte. For Agnes var ingen sak for liten og ingen sak for stor. Hun var en venn i nøden, og hun gav trøst når det behøvdes.

Agnes var også aktiv i lokalpolitikken i Røros der hun satt 12 år for Arbeiderpartiet i kommunestyret.

For fire år siden kunne vi lese i avisen at Agnes Kvilvang ville gjøre comeback i lokalpolitikken. Hun fikk spørsmål om hvorfor hun stiller til valg og svarte - Gir man blaffen, blir det ikke sånn som man vil. Dette er talende for hvilken type menneske Agnes var. Hun kalte en spade for en spade, og satte alltid mennesker først, uansett hvilken sak det har vært snakk om.

Powered by Labrador CMS