Leserbrev:

Airbnb i Longyearbyen; bærekraftig delingsøkonomi – eller reinspikka spekulativ, kommersiell virksomhet?

Gjennom Svalbardpostens sak fra forrige ukes lokalstyremøte ble det klart at våre folkevalgte ikke akter å gjøre noe med situasjonen rundt Airbnb i Longyearbyen annet enn å oppfordre de som leier ut til å være snille og greie. Kanskje som seg hør og bør i Kardemommeby, men dog med så negative konsekvenser at det ikke kan stå ukommentert.

Publisert

Lokalstyrelederen blir i sakens anledning sitert på at delingsøkonomien har kommet for å bli. Det er jeg helt enig i, og verken Visit Svalbard eller våre medlemsbedrifter har som intensjon å bekjempe fenomenet som har mye positivt ved seg. Den grunnleggende tanken, at man leier ut kapasitet man ikke bruker selv, er veldig bra og sågar direkte bærekraftig.

Det å leie ut ekstrarommet i leiligheten og spe på inntekten er altså fint og helt greit, det samme kan sies om å leie ut boenheten når man selv eksempelvis er på ferie eller helgetur. Ingen i vår bransje er negative til denne formen å tjene noen kroner på turismen på, tvert imot kan det på flere områder være en berikelse også for næringen. Selve delingsøkonomien og plattformen Airbnb, både logikken og teknologien, er med andre ord noe vi er positive til.

Det som derimot ikke er greit er når boliger blir oppkjøpt for å drives som permanente hotellrom via Airbnb. I mange nabolag er denne formen for utleie til stor sjenanse for de fastboende, med ukjente mennesker som renner ut og inn av naboleiligheter til alle døgnets tider. Dette har da heller ingenting med delingsøkonomi å gjøre, det er tvert imot reinspikka kommersiell virksomhet akkurat som et hotell er det, og bør følgelig behandles deretter. At våre lokale myndigheter på toppen av det hele stiller spørsmål ved og ytrer bekymring rundt den ønskede og styrte veksten i det organiserte reiselivet, samtidig som de lar Airbnb vokse vilt, er derfor et stort paradoks og vanskelig å forstå logikken i. Faktum er at oppimot 20% av gjestene i Longyearbyen allerede bor på Airbnb, og langt de fleste i enheter som kun benyttes til dette formål. Og det er ingen grunn til at det skal stoppe der, så lenge spekulanter ser at det er fritt frem til å kaste fastboende ut til fordel for turister.

Der flertallet av våre lokalpolitikere nå velger en passiv linje gjennom å appellere til godviljen hos Airbnb-utleiere i Longyearbyen, får vi heller sette vår lit til at det kommer langt strengere regelverk fra sentralt hold. Min bekymring er at dette vil ta så lang tid at den uønskede, og til dels også ureglementerte, virksomheten vil gjøre ubotelig skade på lokalsamfunnet og reisemålet Longyearbyen. Det vil ingen være tjent med, og vi håper siste ord ikke er sagt i lokalstyret. Mens vi venter vil vi for øvrig presisere ovenfor våre medlemsbedrifter hva som er greit og hva som er ugreit innenfor delingsøkonomiens verden, og slik sørge for at man internt i næringen har Airbnb-stien ren.

Ronny Brunvoll

Reiselivssjef, Longyearbyen

Powered by Labrador CMS