Leserinnlegg:

Alpinbakke og bakkekontakt

Foreldre går sammen for utvidelse av alpinbakken.

NVE sin konseptstudie-rapport 78/2018, vedtaki LL den 13. mai -2014, sak 27/14, Stortingsmelding 32.
NVE sin konseptstudie-rapport 78/2018, vedtaki LL den 13. mai -2014, sak 27/14, Stortingsmelding 32.
Publisert

Sist vinter ble den gamle alpinheisen endelig flyttet til Lia. Et kjærkommet og etterlengtet tilbud. Kveld etter kveld strømmet barn til for å hoppe, raile og svinge seg i bakken. Det var skiglede rett utenfor stuedøra! Det ble en stor suksess til tross for kort bakke, brå påstigning og treg heis. På grunn av at heisen er utrangert og lite egnet, har planen de siste åtte årene hele tiden vært å få på plass en ny heis i en bedre alpinbakke i Longyearbyen. En bakke for fremtiden som vil bidra til å fremme uteaktivitet, idrettsglede for barn og unge i alle aldre. Politikernes håndtering av denne saken bærer derimot preg av lite engasjement, trenering og treg saksbehandling. På toppen av det hele ser vi at politikerne i sist Lokalstyremøte stoppet prosessen ved å ikke bevilge midler til et forprosjekt. Vi velger politikere for å representere folket, men her har de folkevalgte ikke bakkekontakt.

Å flytte det gamle tautrekket fra skolen til dagens plassering tok utrolig lang tid. Saksbehandling, taubanebukker, utredninger, riksantikvar, Sysselmann, NVE, reguleringsplaner og delplaner, ... år og måneder med papirflytting. I mellomtiden vokser det en generasjon med barn opp i Longyearbyen som går glipp av den flotte aktivitet en alpinbakke byr på. Åtte år med saksbehandling er mye for en voksen, men for et barn er det nesten hele oppveksten.

Finansieringen til et bedre anlegg var på plass gjennom bevilgninger fra Svalbard Miljøvernfond og andre. Vilje fra engasjerte foreldre var, og er, tilstede. Men papirmølla til LL stoppet prosessen effektivt. Når vedtaket endelig var gått gjennom om å flytte skitrekket, gikk det på rekordfart på grunn av engasjementet til næringsliv og foreldre. Dette kan vi få til igjen, og trolig kan prosjektet del- eller fullfinansieres gjennom ulike tilskudd og bidrag fra næringslivet.

Det er derfor med stor skuffelse vi ser at de nyvalgte politikerne ikke en gang vil sette i gang et for-prosjekt for å forlenge/utvide bakken. Lokalstyret vedtok i mai 2014 «delplan for fysisk aktivitet 2014-2024» der alpinbakke ble satt til førsteprioritet, blant annet etter brukerundersøkelser. En rapport det tok to år å lage! Om ikke det er flaut nok, så er dette styringsverktøyet nå glemt og gjemt. I stortingsmelding 32, «Svalbardmeldingen», er det øverst på bestillingslisten at Longyearbyen skal være «…et levedyktig lokalsamfunn som er attraktivt for familier».

Utgangspunktet for å få til en ny og bedre alpinbakke kunne ikke vært bedre. Plasseringen av bakken er utenfor faresone for skred både med gammel og ny skredfarekartlegging. Plasseringa den har nå er sannsynligvis den tryggeste tomta i byen. At det i lokalstyremøtet sist ble en sannhet at «hensyn til skred» nå er stopperen, viser mangel på innsikt i saken.

Dagens tau-trekk er fra 1985, 35 år gammelt altså, og ble flyttet til dagens plassering som en nødløsning av mangel på noe bedre. Det er populært, men har sine klare begrensinger. Brå og vanskelig påstigning for de minste, sakte fart og kort bakke. Anlegget er utslitt og lite fleksibelt.

Med en moderne lengre tallerkenheis vil det bli en mye mykere start for de minste, samtidig som heisen vil være mer effektiv. Hele familien vil kunne ha glede av bakken. Trivselen i en lang vinter vil utvilsomt bli bedre blant barna, som nå står mye i heis og fryser for en kort skitur. Longyearbyen vil rett og slett bli en bedre plass å bo.

For kostnaden av en middels leilighet i Longyearbyen er det fint mulig å få til en flott alpinbakke allerede neste vinter. Men da må vi sette i gang!

Vi inviterer derfor alle politikerne og andre som er opptatt av barns skiglede til å spenne på seg skia, ta med seg barna , og dra en tur eller to i alpinbakken for å kjenne på lysten til å leke seg på ski. Kanskje politikerne også kan ta en fin sving i vedtakene for å muliggjøre en bedre alpinbakke og gjenvinne bakkekontakten.

Hilsen

Dag-Arne Husdal, Kjetil Slettnes, Heidi Harviken, Torgeir Prytz, Sigmund Andersen, Einar Jensen, Lars-Arne Mørk, Ruben Eidesen, Martin Indreiten, Audun Domaas Pedersen, Stian Løkster, Tore Hoem

Powered by Labrador CMS