Arbeiderpartiets barnehagesatsing i Longyearbyen

Svalbard Høyre skriver i sitt innlegg i Svalbardposten 29.08, at lokalstyret nå skal bygge ut Polarflokken/ lage en stor barnehage med 220 plasser. Dette stemmer ikke.

Elise Strømseng (til venstre) og Kristin Furu Grøtting, begge AP, skriver her hva de vil prioritere for barnefamiliene. Polarflokken barnehage i bakgrunnen.
Publisert

Lokalstyret har bedt om at det skal lages et tilbud som tilsvarer 220 barnehageplasser i byen vår. Det er ikke sagt at alle disse plassene skal være i samme bygg eller organisert som én barnehage. Formålet er at hele oppveksttilbudet (skole, barnehage og idrett) skal samles i området som er ved skolen og Polarflokken. Kullungens lokaler i sentrum kan gjenbrukes til annen aktivitet tilknyttet bysentrum. Kanskje en næringshage?

Private aktører står selvsagt fritt til å etablere seg på Svalbard for å drive barnehage. Likevel, hverken barnehageloven eller overføringsmodellen mellom stat-kommune-det enkelte barn og barnehagene gjelder på Svalbard. Det vil derfor antakelig bli dyrt for barnehageeier og ikke minst for de som skal ha en barnehageplass, når kommunen ikke er forpliktet til å gi tilskudd.

Svalbard Arbeiderpartis barnehagesatsing involverer ikke privatisering av barnehagedriften i byen vår.

Vårt fokus i den kommende perioden rettes mot å håndtere utfordringene vi ser og hører om, eksempelvis tilknyttet språk, bemanningsressurser og vikarbruk. Longyearbyen lokalstyre har dessuten robust nok økonomi til å realisere prosjektet for oppvekstområdet ved skolen, herunder bygging av ny barnehage. Et fleksibelt barnehageopptak, altså opptak utenfor søknadsfristene, vil dessuten være enklere å gjennomføre når man har 220 plasser å rutte med. Byens befolkning har i undersøkelser av kvaliteten i barnehagene våre sagt seg fornøyde med tilbudet. Det betyr dog ikke at vi ikke kan bli enda bedre.

Svalbard Arbeiderparti vil prioritere å:

- Redusere foreldrebetalingen til under statens makspris som et sosialt utjevningstiltak. Dagens regjering har økt maksprisen for en plass fra 2330 til 3040 per måned i løpet av fem år. Dette er mer enn prisjustering. I tillegg kommer kostpris per måned på 490 kroner.

- Oppbemanne hver barnehage med et årsverk for å sikre stabil, fast bemanning innen pedagognormens rammer, og nok ressurser til elementer som språkopplæring/-utvikling og redusert vikarbruk.

- Være tett på prosjektet for et samlet oppvekstområde, slik at dette utvikler seg på en best mulig måte med hensyn på pedagogiske, organisatoriske, kvalitetsmessige og økonomiske aspekter.

Vi mener at et offentlig barnehagetilbud av god kvalitet, med god språkkompetanse, stabil bemanning og til en overkommelig pris for alle, bidrar til et sterkere fellesskap!

Elise Strømseng,

Kristin F. Grøtting

2.kandidat og 4.kandidat

Svalbard AP

Powered by Labrador CMS