Barnehagesituasjonen

Polfarersamarbeidet ergrer seg over at de ikke rigget seg for flere barnehageplasser.

POLITISK FLERTALL: Polfarersamarbeidet, her ved Didrik Paulsen (Ap), Elise Strømseng (Ap), Diana Halvarp (Frp), Kristoffer Halvarp (Frp), Stein-Ove Johannessen (H) og Stine Henriette Teigen (H).
POLITISK FLERTALL: Polfarersamarbeidet, her ved Didrik Paulsen (Ap), Elise Strømseng (Ap), Diana Halvarp (Frp), Kristoffer Halvarp (Frp), Stein-Ove Johannessen (H) og Stine Henriette Teigen (H).
Publisert

Alle tre partiene, AP, H og FrP, i Polfarersamarbeidet gikk til valg på full barnehagedekning. I tillegg bestilte vi våren 2020 en skisse fra administrasjonen på midlertidige løsninger som kunne iverksettes dersom behov fram til langsiktig løsning var på plass.

For høsten 2020 var det ikke et problem med barnehageplasser – og det ergrer oss at vi likevel ikke sa at man skulle ha en rigg klar i tilfelle behovet for plasser oppsto for våren 2021. For nå står vi her – nok en gang – og mangler plasser.

Rødsildra som ble løsningen i 2019 kan ikke avhjelpe lengre der den står – og oppå det hele har vi covid-19-pandemien som også gir utfordringer i tilfelle man skulle havne på nivå rødt.
Hva gjør vi nå?

Polfarerne følger opp situasjonen med å avsette penger i budsjettet 2021 til en fremtidig, permanent løsning som gir flere barnehageplasser i byen vår. Denne skal stå klar til barnehageåret 2021 starter i august.

I tillegg setter vi også av ekstra penger nå for å løse den pågående situasjonen med ventelister for våren 2021. Her mener vi at man skal strekke seg langt og snu alle steiner for å unngå ventelister. Det må sees på mulige løsninger innenfor eksisterende barnehagestruktur, herunder en midlertidig reduksjon av arealnorm, men også ved bruk av mer kreative former.

Hundegårdsbarnehage? Ta i bruk ubebodde boliger? Sambruk med ungdomsklubben? Vi mener også at man bør se på løsninger der alle på venteliste minimum får tildelt 50 prosent plass. Alt dette og mere til er noe av det som må, kan og bør sjekkes ut. Og selvsagt skal barnehagene da sikres nok hender og ressurser, samt lokaler til å ivareta ungene og egen arbeidssituasjon og -miljø på en god måte.

Det kommer til å koste, men målet vårt er at man fra 1. februar har noe konkret å tilby. Vi trykker på!

Svalbard Arbeiderparti
Svalbard Høyre
Longyearbyen Fremskrittsparti

Powered by Labrador CMS