Bok om Longyearbyen Lokalstyre

Amund Solend kommenterer Longyerarbyen Lokalstyres bokprosjekt.

Publisert

En liten rettelse og utfyllende informasjon til notis om LLs bokprosjekt. Initiativet om en slik bok til 20-årsjubileet er meget bra. Jeg håper boken gir plass til innspill fra befolkningen, næringslivet og andre i tillegg til politikernes og byråkratenes historier.

Når det gjelder boken «Fra Company Town til folkestyre» (2001) ble den skrevet av nesten 20 artikkelforfattere samt 11 intervjuer hvor disse informantene uttalte seg helt fritt og i noen tilfeller friskt! Thor Bjørn Arlov og Arne O. Holm var hovedredaktører med Kirsti Moe som billedredaktør. Amund Solend var prosjektleder med god hjelp av Turid Telebond som begge også bidro med artikler i boken.

I denne sammenheng nevnes også boken ved Store Norskes 75-årsjubilee i 1991 (1916-1991). Her var Thor Bjørn Arlov hovedredaktør med Susan Barr som billedredaktør. Undertegnede var prosjektleder, og vi hadde 12 medforfattere samt intervjuer med nesten 20 pensjonister. Disse ble gjort på en utmerket måte av elevene i 2. og 3. videregående skole.

Til slutt, lykke til med prosjektet og boken.

Bergen, Amund Solend.

Tidligere kontorsjef i Store Norske, og tidligere adm.direktør i Svalbard Næringsutvikling og Svalbard Samfunnsdrift.

Powered by Labrador CMS