Leserinnlegg:

Brev til stortingspolitikerne: Sårbarheten i Svalbard-samfunnet.

I lys av dagens situasjon blir det veldig tydelige hvor sårbart samfunnet i Longyearbyen er.

Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt i Gruveklubben i Store Norske.
Rune Mjelde, hovedtillitsvalgt i Gruveklubben i Store Norske.
Publisert

Koronakrisen som nå herjer verden er helt ekstraordinært, men det viser likevel hvordan samfunnet og økonomien i Longyearbyen har gjort seg alt for avhengig av en næring. Det har vært et tydelig signal fra flere partier de siste årene at turisme skal være et satsningsområde. Når stedlig industri som gruvedriften samtidig har blitt redusert skaper det en ubalanse i stabiliteten til lokaløkonomien. Store Norske har i alle år stått for stabile og trygge arbeidsplasser som har generert trygg og forutsigbar omsetning for det lokale næringsliv.

En industriarbeidsplass generer to til tre arbeidsplasser lokalt.

Store Norske sin virksomhet er blitt betydelig redusert de siste årene med stenging og avvikling av gruvene i Lunckefjell og Svea Nord. Antall industriarbeidsplasser og ansatte er betydelig redusert og dermed også stabiliteten som var i samfunnet. Før beslutningen om stenging var det rundt 350 ansatte i Store Norske. I et samfunn på rundt 2300 innbyggere er det betydelig. I et lite samfunn som Longyearbyen er det viktig å ha en sterk og trygg hjørnesteinsbedrift, den skaper trygge og forutsigbare rammer for lokalt næringsliv.

Store Norske utøver en viktig rolle for å opprettholde statens interesser på Svalbard. Store Norske bidrar til Stortingets ønske om et robust og stabilt familiesamfunn og faste, trygge helårlige arbeidsplasser. Arbeidsplassene står i sterk kontrast til de som turistnæringen generer. Arbeidsplassene i turistnæringen på Svalbard innehas av personer som er her på midlertidig opphold. De bidrar i liten grad til å skape et stabilt familiesamfunn. Det er også en stor andel utenlandske statsborgere som jobber i turistnæringen og servicenæringen.

I lys av den spesielle situasjonen som har oppstått blir det veldig klart at turistnæringen kan ikke være Longyearbyens bærebjelke. Turistnæringen har hatt en voldsom vekst de siste årene, godt hjulpet av at alle faktorer har ligget til rette. Valuttamessig har det vært særdeles gunstig for utlendinger å feriere på Svalbard. Dette kan fort snu. Turistnæringen på Svalbard er ikke rustet til å være hoved økonomien.

Longyearbyen er avhengig av et sterkt Store Norske som kan være bærebjelken for Longyearbyens økonomi. Store Norske er også en stor boligaktør som bidrar til å ivareta statens interesser.

Et sterkt Store Norske må være politisk ønskelig for å ivareta Norges interesser på Svalbard. Jeg vil oppfordre til at det legges til rette for at selskapet kan utvide sin rolle for staten.

Store Norske må øke sin tilstedeværelse i Longyearbyen. Dette gjøres best ved mer aktivitet og økning av personell. Store Norske kan på den måten igjen innta rollen som Longyearbyens økonomiske bærebjelke.

For Gruveklubben

Rune Mjelde

Hovedtillitsvalgt

Powered by Labrador CMS