Leserinnlegg:

Er kortreist mat Longyearbyens fremtid?

Les ungdommenes refleksjoner her.

Benjamin Vidmar i drivhuset sammen med assistent Melissa Berl.
Benjamin Vidmar i drivhuset sammen med assistent Melissa Berl.
Publisert

9. trinn ved Longyearbyen skole har hatt et prosjekt om kortreist mat i Longyearbyen. Store deler av lokalbefolkningen er positive til dette fordi de mener det er mer miljøvennlig enn importert mat. Men er det egentlig så miljøvennlig som vi skal ha det til?

Mange på fastlandet kritiserer Longyearbyen for å ha et ekstremt stort fotavtrykk på miljøet. All energi her oppe produseres av ikke-fornybare energikilder. Midt i dette er det en som prøver å gjøre en forskjell, Benjamin Vidmar. Han driver Polar Permaculture. Det er et firma som holder til i Nybyen og dyrker grønnsaker og urter til lokalbefolkningen i Longyearbyen. 9. trinn har i år hatt et prosjekt med Polar Permaculture der vi har hatt fokus på kortreist mat. Avslutningsoppgaven vår var å finne ut om Longyearbyen bør satse på kortreist mat. Dette ble blant annet gjort ved å gjennomføre en spørreundersøkelse for Longyearbyens befolkning.

Ut ifra de personene som har tatt undersøkelsen var de fleste positive. Argumentene som gikk igjen er at det er miljøvennlig, med tanke på transport. Det er en inntektskilde, både på grunn av de lokale og besøkende. Turister synes at mat produsert så langt nord er ekstra eksotisk og spennende fordi det dyrkes på en annerledes måte. I tillegg er det en måte å håndtere biologisk avfall fordi man bruker restene fra maten til å produsere mer mat. Maten vil være ferskere og det vil være mindre emballasje. Siden det ikke er så mange insekter her oppe trenger man ikke bruke sprøytemidler, som verken er bra for deg eller miljøet. Det kommer også til å bli flere jobber.

Andre stilte seg litt kritisk til spørsmålet. De begynte å tenke på om det lønte seg økonomisk. Koster det like mye for lys og varme som import og transport fra varmere land? Planter trenger lys og varme. Energien her oppe produseres av kull, som igjen er veldig forurensende. Siden vi har mørketid og kulde, krever det mye energi for å holde det både lyst og varmt nok. Dessuten, er det begrenset med hva man kan produsere og hvor mye. Produksjonen vil nok også kreve ekstremt mye plass og mye utstyr. Penger er også et stort problem, da Polar Permaculture ikke har nok av det, og en del av politikerne er lite villig til å støtte med penger. I tillegg er det boligkrise i Longyearbyen, som kan gjøre det vanskelig for Polar Permaculture å få ansatte, siden arbeiderne også trenger et sted å bo.

Selv om mange var positive til kortreist mat, var ikke alle like villig til å betale ekstra for det. 39 prosent av de som har svart, synes frukt og grønt allerede er for dyrt her oppe. Selv om 57 prosent var villig til å betale ekstra, ville de i gjennomsnitt kun betale 10 prosent mer enn det allerede koster. Resten av folkene som svarte på undersøkelsen kom med andre forslag.

Meningene om kortreist mat er splittet, men alt i alt var de fleste positive til å teste det ut.
9. trinn synes at kortreist mat som regel er positivt, men så lenge energikilden i Longyearbyen ikke er fornybar ser vi ikke for oss at det er bærekraftig å satse på dette. Vi mener at dette er noe man kan satse på i fremtiden når byen har fått nye fornybare energikilder, og når boligkrisen er løst.

Ina Hansen Rotegård, Vilde Olsbakk Rønning på vegne av 9. trinn

Powered by Labrador CMS