For et sterkere fellesskap

«Vårt hovedbudskap er at vi trenger å trå litt på bremsen. Sørge for å ta vare på det vi har og rydde opp i alt fra boligkrise til lønns- og arbeidsvilkår, samt et ufullstendig lovverk som styrer øya.»

Elise Strømseng og Arild Olsen.
Elise Strømseng og Arild Olsen.
Publisert

Hver for seg og sammen ble 19.desember 2015 og 12.oktober 2017 symboler for politisk taktskifte, fokus og budskap. Den ene representerer det første klare og brutale beviset på naturens endringer, den andre nedleggelse av gruvedriften i Svea.

Trygt og stabilt

Og selv om vi blir stadig tryggere mot naturfarer og antall innbyggere har blitt opprettholdt, så har det i kjølvannet oppstått en rekke utfordringer. Til dette valget stiller vi med et program som svarer på disse. Vårt hovedbudskap er at vi trenger å trå litt på bremsen. Sørge for å ta vare på det vi har og rydde opp i alt fra boligkrise til lønns- og arbeidsvilkår, samt et ufullstendig lovverk som styrer øya. Forsterke alt som er bra. Som for eksempel den fantastiske frivilligheten i kulturhovedstaden, eller et seriøst lokalt næringsliv.

Bolig

Alle er enige om at boligsituasjonen er uholdbar. Fra sentralt hold er det ingen indikasjoner på at den store statlige/offentlige boligmassen hverken skal reduseres eller økes, og det ligger ingen friske penger til infrastruktur. Vi må altså løse bolig situasjonen selv. Målet må være at alle skal ha en skikkelig bolig til en fornuftig pris. Og vi må stille oss spørsmålet om noen har et ensidig ansvar? Lokalstyret har et tydelig ansvar gjennom å regulere arealplaner. LL skal også tilby infrastruktur og få på plass insentiver for økt byggeaktivitet. Men LL har ikke et ensidig ansvar for at det bygges. Det har heller ikke staten. Bedriftseiere har også et ansvar. Og alle er nok enige om at det ikke er optimalt at man ikke har bolig å tilby sine ansatte og at de derfor ender opp på en sofa eller i en bod.

I dette spennet ligger muligheten for samarbeid. Men da må alle se sitt ansvar.

Longyear-modellen

Gaselle etter gasellebedrift dukker opp, og stadig flere tjener gode penger. Det er mange seriøse arbeidsgivere som benytter dette til å ta et solid ansvar for både ansatte, samfunnet og egen næring. Likevel er det noen som ikke gjør det. Konsekvensene av dette slår inn på alle områder og gir økte ulikheter, samtidig som det ødelegger for de seriøse bedriftene. Derfor skal vi innføre lov om allmenngjøring av tariff noe som gjør at flere får en minimumsinntekt. Vi vil også samordne og benytte innkjøpskraften til det offentlige (LL) for å stille krav om ordnede lønns- og arbeidsvilkår. Sagt enkelt, har du ikke orden i sysakene så får du ikke solgt så mye som en spiker eller ei brødskive til det offentlige/statlige. Vi kaller det “Longyear-modellen”. Vi skal også endre turistforskriften slik at reiselivsaktiviteten i byen vår kommer de stedfaste, helårlige bedriftene tilgode. Den skal også si noe om krav til utdanning innen reiselivet, fordi det er en klar sammenheng mellom utdanning og velferd. Dette er bra for både miljøet og de lokale, seriøse helårsbedriftene.

Utjevning av sosiale forskjeller bedres også gjennom ulike konkrete tiltak. Vi vil derfor:

- Sørge for billigere barnehageplasser, prisen per plass skal ned, samtidig som bemanningen i barnehagene skal opp!

- Sørge for at familier som har barn både i barnehage og SFO får en søskenmoderasjon og dermed en lavere totalkostnad.

- Og vi vil ha sterkt fokus på språkutvikling og -læring i barnehage og skole.

For noen er det et likhetstegn mellom stadig vekst, velstand og innovasjon. Vi vil heller si tvert om. En fot på bremsen vil bringe oss nærmere målet om boliger til alle, nærmere målet som en lavutslippsby, nærmere målet som sirkulærhovedstad, større muligheter for å utvikle oss til Arktis innovasjonshovedstad og nærmere målet om anstendige lønns- og arbeidsvilkår for alle. Og like viktig, det bringer oss nærmere målet om å bygge på det som er bra og vår identitet, som frivilligheten, fordi sosialt utenforskap er dårlig nytt for frivillighet!

I Svalbard AP har vi valgt å kjøre en valgkamp der vi fokuserer på egen politikk og framtidsvisjon. Men lokalpolitikk er også samarbeid på tvers, især på en øy som til de grader avhengig av kunne skape en god tone med enhver sittende Regjering. Noe vi da også har fått til. Vi setter Longyearbyen først og har vist evnen til å finne gode kompromiss som bringer oss fremover i et tverrpolitisk landskap.

For et sterkere fellesskap - stem Arbeiderpartiet!

Elise og Arild

Svalbard Ap

Powered by Labrador CMS