For mangfold og fellesskap

Det å drive lokalpolitikk i Longyearbyen kan være utfordrende. Noe av det jeg synes er mest krevende er at det nærmest forventes at man skal ha rasistiske holdninger.

Høyre vil jobbe for at LL skal tilby norskopplæring til utenlandske borgere som bor i Longyearbyen.
Høyre vil jobbe for at LL skal tilby norskopplæring til utenlandske borgere som bor i Longyearbyen.
Publisert
Stein Ove Johannesssen er Høyre sin lokalstyrelederkandidat.
Stein Ove Johannesssen er Høyre sin lokalstyrelederkandidat.

Jeg blir oppriktig trist når mine kollegaer og venner forteller at de føler seg som annenrangsborgere i samfunnet vårt, fordi de ikke er norske statsborgere. De har som mange nordmenn funnet sitt paradis, og det er her de ønsker å bo. En ting er at man ikke har alle sosiale rettigheter som utenlandsk borger. Jeg har selv bodd og arbeidet utenfor Norge og hadde da ingen forventninger om at jeg skulle bli tatt hånd om av de landene jeg bodde i dersom noe skulle skje med meg. Det jeg hadde forventninger om var å bli akseptert som et medmenneske, og det ble jeg. I Longyearbyen så er det blitt ok å diskriminere på bakgrunn av nasjonalitet. Utenlandske borgere blir holdt utenfor boligmarkedet og de får beskjed om at man ikke trenger å søke på jobber fordi det kun er nordmenn som vil bli vurdert. Høyre ønsker et samfunn med muligheter for alle. En god skole og et åpent arbeidsmarked er de viktigste tiltakene for å gi flere en sjanse til å realisere sine ambisjoner og bidra til fellesskapet.

Som Høyre sin lokalstyreleder-kandidat er jeg tydelig på at det er viktig å opprettholde et robust norsk samfunn på Svalbard for å sikre suvereniteten. Men jeg mener også at vi må kunne respektere våre medborgere og behandle alle likeverdig. Også er det ikke slik at det er den nasjonen med flest innbyggere som har suvereniteten på Svalbard. Så sent som på 90-tallet var russerne i klar overvekt i antall innbyggere uten at suvereniteten var i spill.

Longyearbyen er et norsk samfunn, og det nordligste Norge. Det er norsk kultur og normer som gjelder, men det må også være åpenhet for å være et internasjonalt samfunn, hvor vi integrerer utenlandske innbyggere. Et viktig virkemiddel for å lykkes med integrering er språk. Derfor ønsker Svalbard Høyre å jobbe for at Longyearbyen lokalstyre skal tilby norskopplæring for utenlandske borgere. Vi mener også at det er viktig at utenlandske barn har gode norskkunnskaper før de tas opp i de ulike trinnene på skolen.

Longyearbyen Pride som nylig ble gjennomført er et eksempel på de gode og inkluderende kreftene som finnes i Longyearbyen. Det gleder meg at personer som Lene Jeanette Dyngeland står frem og kjemper for mangfold og likeverd til alle. Dette er verdier som også står sterkt i Høyre. Det å kunne se enkeltindivider og akseptere at alle er forskjellige og har ulike behov og ønsker, og respektere disse.

Jeg synes at vi skal være stolt av det samfunnet vi har og prisen «Internasjonalt samfunn» som vi i 2007 ble tildelt av H.K.H. Kronprinsesse Mette Marit. La oss fortsette å leve sammen i et inkluderende og åpent samfunn.

Godt Valg! Stem Høyre!

Stein-Ove Johannessen

Lokalstyreleder kandidat

Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS