Foreslår turistskatt og tungoljeforbud

Svalbardposten uke 27 hadde en reportasje om masseturisme og cruiseturisme. Mitt hovedpoeng rundt denne saken ble ikke tatt med.

Høyre foreslår å bruke mer av miljøskatten som går til Svalbard Miljøvernfond til lokale tiltak som skilting. Hvis det ikke er mulig vil de innføre en ny turistskatt. AidaLuna ankom Longyearbyen som sesongens første store cruiseskip 29. mai 2019.
Høyre foreslår å bruke mer av miljøskatten som går til Svalbard Miljøvernfond til lokale tiltak som skilting. Hvis det ikke er mulig vil de innføre en ny turistskatt. AidaLuna ankom Longyearbyen som sesongens første store cruiseskip 29. mai 2019.
Publisert

Jeg er mer bekymret for miljøaspektet rundt cruisenæringen enn antall turister som dette bringer til byen. Antallet kan man håndtere på en god måte om man setter turistene i stand til å være gode turister. Ved å tilrettelegge veier og skilte disse både med historisk informasjon og med retningslinjer om hvordan man skal oppføre seg når man besøker Longyearbyen, vil nok mye av belastningen reduseres for oss fastboende. Alt dette vet jeg at det finnes gode planer på men at det skorter på finansiering. Finansieringen av dette bør skje via en turistskatt. På Svalbard har vi allerede innført dette (Svalbard Miljøvernfond). Turistskatten som allerede er innført gjennom Svalbard Miljøvernfond brukes hverken på lokalbefolkning eller på turister slik som det er vanlig å gjøre ellers i verden. Om det ikke er mulig å gjøre noe med vedtektene på denne, bør vi innføre en ny turistskatt som kan finansiere disse tiltakene og andre fellesgoder i byen. Denne skatten bør kreves inn og disponeres i samarbeid med reiselivsnæringen.
Svein Ove Johannesen er Høyres lokalstyrelederkandidat i høstens valg.
Svein Ove Johannesen er Høyres lokalstyrelederkandidat i høstens valg.

Men hovedpoenget mitt var altså miljøaspektet ved cruisenæringen. For både jeg og Svalbard Høyre mener at dette er den største utfordring ved cruisenæringen og hvordan de opererer i dag. Det er et paradoks at man i verdens mest sårbare natur fortsatt ikke har innført et tungoljeforbud, men tvert imot gitt dispensasjon for dette i Isfjorden. Cruisenæringen er en versting når det kommer til utslipp av både svoveldioksider og NOx. Dette er ikke noe vi trenger her nord. Det finnes mange løsninger og kjent teknologi som kan tas i bruk for å redusere eller fjerne disse utslippene. Det enkleste er å innføre et tungoljeforbud. Deretter bør vi utvikle Longyearbyen havn til å bli en nullutslipps havn. Dette kan løses ved at båtene pålegges å benytte landstrøm som vi produserer av fornybare energikilder. Foreløpig har vi ikke mulighet til å tilby landstrøm, men ved å pålegge landstrøm vil cruisenæringen bidra til å sette fart i energiomstillingen i Longyearbyen. Cruisenæringen er tilpasningsdyktig og Svalbard er en attraktiv destinasjon. Dette gir oss en mulighet til å lage strenge krav, som jeg er overbevist om at næringen vil tilpasse seg. Om dette medfører at vi mister de mest forurensende båtene og får en kortsiktig nedgang i antall cruiseturister kan vi leve med det så lenge dette er med på å ta vare på naturen som denne næringen selger.

Samtidig som vi innfører begrensninger for en næring som bidrar til store utslipp, må vi også gå i oss selv og se hva vi kan gjøre for å få fortgang i å utvikle en miljøvennlig energibærer for Longyearbyen. Om det er Longyearbyen lokalstyre som best er i stand til å drive frem denne utviklingen er jeg ikke sikker på. Svalbard Høyre vil derfor jobbe for at Staten skal ta ansvaret for energiforsyningen, for eksempel gjennom aktører som Statskraft eller Store Norske. Dette vil gi lavere kostnader for innbyggerne og næringsliv, samtidig som man kan få en raskere overgang til miljøvennlig teknologi. Også kalt en blå omstilling. Regjeringen har stor suksess med offentlig privat samarbeid nasjonalt, og det ønsker vi i Svalbard Høyre også å ta i bruk lokalt i Longyearbyen.

En annen ting vi i Høyre – Miljøpartiet De Blå er opptatt av er å støtte opp om de som faktisk ønsker å gjøre miljøtiltak, og som virkelig ønsker å gjøre en forskjell. De som vil ta i bruk ny teknologi og finne nye løsninger for å løse de utfordringene de har. Vi ønsker å støtte disse slik at de slipper unødvendig byråkrati, for det er dessverre flere eksempler på at disse møter unødvendig mye byråkrati og forsinkelser fra Sysselmannens Miljøavdeling. Svalbard Bryggeri har måtte bruke unødvendig lang tid på å få tillatelse til å brenne mask istedenfor at dette skal sendes sørover med en forurensende båt for så å bli brent på fastlandet. Dette er et helt naturlig produkt og det er en kjent teknologi som tas i bruk, likevel så må man ta egne brenselsprøver fordi man vil gjøre dette på Svalbard. Store Norske har et ønske om å redusere forbrenningen av diesel på Kapp Linne, og heller dekke energibehovet med sol om sommeren og vind i mørketiden. Dette prosjektet møter også motstand fordi man ikke ønsker vindmøller på Svalbard, og dette på tross av at denne ene vindmøllen er foreslått nedfellbar, slik at den om ønskelig kan legges ned når den ikke er i bruk.

Heldigvis så er det ofte slik at gode miljøtiltak også gjør godt for lommeboken, så vi får håpe disse og andre ikke gir opp kampen for et bedre miljø. Vi skal være med på laget, og vi skal gjøre det vi kan for at dere kan sette i gang med de tiltakene dere ønsker.

Ønsker alle en riktig god sommer, og husk å bruke solkrem slik at du unngår å bli rød!

Stein-Ove Johannessen

Lokalstyrelederkandidat

Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS