Leserinnlegg:

Fred på Svalbard

Må vi på Svalbard vokte oss for å få blår fram for øynene!

Artikkelforfatter Reinhardt Mook deler sine tanker om krig og konflikt.
Artikkelforfatter Reinhardt Mook deler sine tanker om krig og konflikt.
Publisert

Den tragiske og uverdige, brutale og menneskeforaktende måten å ville «løse» interessekonflikter makthavere imellom på, misbruker tillit og ressurser. Norsk boikott av russiske tilbud på Svalbard vil treffe våre russiske og ukrainske naboer, ikke hindre grusomhetene på kontinentet. Vår oppgave skulle være å støtte opp under våre naboers levebrød. Og mer: Over hele spektret av den menneskelige eksistens bekrefte fellesskapet vårt.

Historien lærer at alle former for boikott skader vanlige borgere. Verre: Vold avler vold. Kriger løser ingen konflikter. For årsaken deres er strevet etter makt. Hvert ekstra døgn det strides med dødelige våpen slukkes enda flere menneskeliv, rammes familier, ødsles bort ressurser, uansett på hvilken side. Forbrytersk er det å støtte partene på annet vis enn humanitært og hale ut krigen for å kunne påtvinge den andre sin egenvilje.

Mennesker som ellers hadde vært naboer, venner, kommet i familie med hverandre, beordres til eller forledes av «patriotisme» til å drepe hverandre som «fiender». Hva om makthaveres overgrep på jakt etter vind ble møtt med passiv motstand, båret oppe av kjærlighet i Bergprekenens ånd?

Må vi på Svalbard vokte oss for å få blår fram for øynene! Må vi i den konkrete hverdagen elske vår neste som oss selv!

Powered by Labrador CMS