Leserbrev:

Fremtidens energiforsyning i Longyearbyen

Longyearbyen FrP ønsker at muligheten for et Hydrogenkraftverk utredet.

Longyearbyen FrP ønsker at muligheten for et hydrogenkraftverk blir utredet.
Longyearbyen FrP ønsker at muligheten for et hydrogenkraftverk blir utredet.
Publisert

Det finnes en vindmøllepark i Finnmark med betydelig ledig kapasitet på grunn av manglende kraftkabler (Raggovidda). De har dermed allerede en konsesjon til produksjon som ikke utnyttes maksimalt. Lyb FrP vil motsette seg at det bygges vindmøller på Svalbard.

Ved å produsere hydrogen omformet til ammoniakk fra denne vindkraften kan den enkelt fraktes til Longyearbyen i flytende form. Løsningen har stort potensial også som drivstoff for skipstrafikk og har god forsyningssikkerhet.

Hydrogen er fremtidsrettet, mulighetsskapende og miljøvennlig. Dersom utslippsfri energi er mulig å få til på en øy i Arktis, ja da kan man gjøre det hvor som helst i verden. Longyearbyen blir et utstillingsvindu for ren, klimavennlig energi.

Longyearbyen FrP er det eneste nye partiet i denne valgkampen. Vi består av folk med ulik bakgrunn, ulik kompetanse og et stort Svalbard-engasjement. Dersom du er enig i at lokalstyret har godt av nye impulser og nye ideer, stem oss inn 6. og 7. oktober!

Godt valg.

Powered by Labrador CMS