Frivillige hender gir økt frihet og gode lokalsamfunn

Frihet og frivillighet henger sammen. For mange barn i Norge er fritidsaktivitet et hvileskjær fra en travel, digital og krevende hverdag.

Publisert

For noen er det også et pusterom fra vanskelig forhold i hjemmet. Tiden man bruker på aktiviteter etter skole er en viktig arena for sosiale relasjoner. I Svømmehallen, i korps og kor, i klatreveggen, på fotballbanen, i speidergruppa, i ungdomsklubben eller på kulturskolen møter man flere likesinnede. Her får barn og unge være fri, for noen en liten stund.

For mange andre representerer frivilligheten mestringsfølelse, tillit, vennskap, spenning, krav og utvikling. I Norge står frivilligheten sterkt. Over 240 millioner timer med frivillig arbeid blir utført i Norge hvert år. Det innebærer 143.000 årsverk. Sammenligner man det med de 213.000 årsverkene i industrien, forstår vi litt av det enorme omfanget frivilligheten har i Norge.

Partilederen i Venstre og kultur- og likestillingsminister, Trine Skei Grande, har et brennende engasjement for frivilligheten og presenterte rett før jul en flott frivillighetsmelding. Vi er glade for at frivilligheten i Norge endelig fikk den ministeren den fortjener. Venstre ønsker å legge best mulig til rette for at frivilligheten kan virke i all sin prakt og inkludere så mange som mulig.

Med så mye frivillighet og høy deltakelse som vi har i Norge støter man på utfordringer med lokaler, administrasjon og kostnader. Samtidig som Venstre ønsker bred deltakelse i frivillige organisasjoner og en sterk og uavhengig sektor, mener vi at det må komme forenklinger og en mer samordnet frivillighetspolitikk. Det legger frivillighetsmeldingen opp til. Her oppfordres det til et aktivt blikk på frivilligheten lokalt.

Venstre har også fått gjennomslag for «Fritidskortet» som skal dekke deltakeravgift for barn og unge (6-18 år) på en fritidsaktivitet, slik at alle får anledning til å ta del. Et annet viktig tilbud for å motvirke utenforskap og senke terskelen til å være aktiv, er utlånssentraler.

Det store frivillige engasjementet i Longyearbyen godt kjent. Vi skal jobbe for at det fortsetter sånn, og utvikles videre. For Venstre sentralt er det et mål om at alle lokalsamfunn bør ha sin egen frivillighetserklæring eller melding. Her bør frivillig arbeid kartlegges og ikke minst må man lytte til behovene. Optimaliseres offentlige bygg med tanke på å slippe frivilligheten til? Vet alle gryende popstjerner i byen at de eventuelt kan låne lokaler til å øve i? Tilbyr Lokalstyret råd og veiledning om man som frivillig aktør ønsker å bringe noe nytt og spennende inn i lokalsamfunnet? I det hele tatt; hva er status på Lokalstyrets arbeid med frivilligheten? Hvordan kan vi legge til rette for at det utvikles i riktig retning, og hva er nå egentlig den riktige retningen?

Noen saker er allerede modne for å jobbe med videre. Kapasitet på Svalbardhallen, varig og fremtidsrettet løsning for alpinanlegget, festivalenes finansieringsordninger, ungdomsklubb og selvstyrt ungdomshus er viktige fundament for det frivillige arbeidet. Og det er mer – og vi ønsker nye initiativ!

Venstre vil alltid prioritere frivilligheten høyt. Vi som parti har en iboende nysgjerrighet og stort hjerte for det frihetsprosjektet frivilligheten faktisk er. Ved inngangen til sommerferien benytter vi anledning til å takke alle som har stått på så langt i år og ikke minst de som skal bruke sommerferien sin til frivillig innsats til glede for barn og unge i Longyearbyen, men også ellers i landet. Takk for deres avgjørende bidrag for å få til god nok oppvekst for flest mulig barn og unge. Og – riktig god sommer!

Terje Aunevik, trebarnsfar og toppkandidat for Svalbard Venstre

Abid Raja, trebarnsfar og visepresident på Stortinget

Powered by Labrador CMS