Leserinnlegg:

Grense for byens vekst

Turisme med knoppskott skulle bli eitt av beina for byen å stå på.

Artikkelforfatter Reinhardt Mook deler sine tanker om regjeringens siste innspill om boligpolitikk.
Artikkelforfatter Reinhardt Mook deler sine tanker om regjeringens siste innspill om boligpolitikk.
Publisert

Turistane er blitt generatoren til byens sterkt aukande vekst. Drivkrafta ligg i nær uavgrensa med folk i heile verda higande etter å sjå Svalbard, freista av reklame og dokumentarar. Komplementært tiltrekkjast aktørar i marknaden for å gjere butikk. Flittige hender trengst. Byen kunne snart vere utsatt for å vekse seg nær uavgrensa stor ved ein oppheta sjølvforsterkande prosess.

Funksjonen «å bu» er knytt til romleg-geografiske vilkår ingen kan kome utanom. Å snevre inn tilgangen på tomter og strengt å administrere bustadar gjer ein tvingande naudsynt ressurs til kritisk balansepunkt.
Fleire grunnar taler for styring av og tak i byens vekst, til dømes krava til infrastruktur. Den støtt minkande andelen norske statsborgarar i samfunnet må ikkje gå ned ytterlegare.

Signala frå regjeringa gjev von om likevekt mellom drivkrefter og næringar i byen innafor ei fast politisk vald demografisk og geografisk ramme.

Reinhard Mook
Longyearbyen

Powered by Labrador CMS