Leserinnlegg:

Gruvedrift i Svea og Lunckefjell

På 1. mai i år var en av parolene til LO Svalbard: «Det er ingen skam å snu: Ja til Lunckefjell».

En av parolene i årets 1. mai-tog på Svalbard var «Det er ingen skam å snu: Ja til Lunckefjell». Tidligere Store Norske-direktør Robert Hermansen (foran) var en av de som gikk i toget. Her fra torget og talen ved Gruvebusen.
En av parolene i årets 1. mai-tog på Svalbard var «Det er ingen skam å snu: Ja til Lunckefjell». Tidligere Store Norske-direktør Robert Hermansen (foran) var en av de som gikk i toget. Her fra torget og talen ved Gruvebusen.
Publisert

Når vi nå registrerer at direktør i Store Norske; Jan Morten Ertsaas i Svalbardposten den 4. mai 2018 mener det kan tas ut ca.1 million tonn kull i Svea samtidig som opprydding pågår, vil LO Svalbard igjen sette søkelyset på 1.mai parolen. Vi ber Stortinget om å behandle saken om avviklingen av Svea og Lunckefjell på nytt, samt en uavhengig analyse av de økonomiske konsekvenser ved fortsatt drift samtidig med opprydding kontra en avvikling uten uttak av kull.

Når det nå er blitt kjent at det kommer til å koste minst 2,5 milliarder kroner å gjennomføre avviklingsprosjektet, og ikke 700 millioner kroner som beslutningen ble tatt ut ifra på Stortinget, er det fornuftig å ta ut det kullet som allerede er der klar til å utvinnes.

Dette kan være en måte for samtidig å få inntekter mens oppryddingsarbeidet gjennomføres, og ikke minst vil det gi norske arbeidsplasser hvor arbeiderne har ordnede lønnsbetingelser. Dette vil generere oppdrag til lokale firmaer som har tilhold i Longyearbyen, som igjen vil bli et tilskudd til lokalsamfunnet.

I tillegg vil en også med dette alternativet få tid på seg til å få på plass andre næringer som kan erstatte disse arbeidsplassene på sikt.

1. Investeringen i Lunckefjell på over en milliard kroner er tapt dersom vedtaket om nedlegging uten uttak av kull blir stående. LO Svalbard mener dette er feil beslutning, og at verdiene som ligger i Lunckefjell må tas ut. Dette er kull som har en kvalitet der ca.70 % kan brukes i metallurgisk industri.

2. Ved nedleggelse av gruvedriften frykter vi at dette også vil medføre at andre norske bedrifter vil trappe ned sin virksomhet på Svalbard, og dermed en videre nedtrapping av helårsarbeidsplasser og norsk tilstedeværelse.

3. Etter at Store Norske Spitsbergen Grubekompani AS startet sin nedbemanning i 2015, har dette allerede ført til negative virkninger for de som bor i Longyearbyen:

- Fraktutgifter til og fra Longyearbyen har steget kraftig
- Flytilbudet til Tromsø er svekket

4. LO Svalbard mener at 2-300 helårsarbeidsplasser årlig, i en periode på minst 10 år bør være en tungtveiende grunn til at Stortinget må behandle saken om Svea og Lunckefjell på nytt.

Svein Jonny Albrigtsen
Leder i LO Svalbard

Powered by Labrador CMS