Leserinnlegg:

Heller utvikling enn innviklet avvikling

En seks uker gammel næringsminister har besøkt oss og Svalbardposten oppsummerer på forsiden at han har ingen plan.

Publisert

Svalbard Næringsforening har siden 2015 etterlyst en plan som setter retning, men er likevel fornøyd med at vi ikke fikk den tredd nedover hodet under ministerens første besøk. Vi velger heller å verdsette at han med stor åpenhet kom raskt opp til den arktiske hovedstaden for å lytte og lære.

Et tilnærmet samlet Storting har besluttet å legge ned gruvedriften på Svalbard. Jeg usikker på om det da ble lyttet og lært i særlig grad, siden avviklingen begrunnes med økonomisk usikkerhet. Det står i realiteten mellom to alternativer: Et 10-års gruveprosjekt, med en viss risiko for å gå i pluss der opprydding er inkludert. Eller: Et avviklingsprosjekt med garanterte milliardkostnader for norske skattebetalere.

Sånn sett er det jo for så vidt riktig at den økonomiske usikkerheten er liten, for er det noe som er helt sikkert så er det at et rent avviklingsprosjekt kun har store økonomiske kostnader ved seg.

Om det virkelig er dette Stortinget ønsker så bør Longyearbyen våkne, for det som signaliseres tilsier et panisk løp som kan skyve potensialet for verdiskaping og prosjekterfaring ned til fastlandet. Frykten for en ny statlig prosjektskandale à la Stortingets postmottak trekkes frem og alle blir lettere paranoide. Alt skal gjøres billigst og raskest mulig.

Billigst? For hvem?

Vil et eksternt selskap ha som edelt mål å gjøre et slikt anbud billigst mulig for oppdragsgiveren?

Det er viktig at flere puster med magen nå. Gi rom for å tenke smarte tanker og vurdere dette som et helhetlig erfaringsbyggende oppryddings- og omstillingsprosjekt som kan skape ny aktivitet lokalt, over tid.

Vi skal ikke drive med avvikling i Arktis, vi skal drive med fornuftig utvikling. Om vi bare fokuserer på ord som avvikling og kostnad, så blir det også vanskelig å oppdage de mulighetene et så stort prosjekt kan gi.

Men da kan man ikke legge opp til at hele prosjektet skal settes ut som et stort eksternt anbud med et eneste mål om å jevne hele Svea med jorden i ekspressfart.

Det blir jo et tankekors om staten blindt og aktivt løfter dette prosjektet ut av Svalbard, samtidig som de forventer at det lokale næringslivet skal levere på målet om vekst i «norske» arbeidsplasser og styrking av familiesamfunnet.

I Longyearbyen finnes 100 års erfaring med industriprosjekter under krevende polare forhold. Vi finner det i mange bedrifter i varierende størrelser, med gode nettverk og som samarbeider godt. Det kan nå være en mulighet til å foredle dette ytterligere.

Lytt og lær.

Terje Aunevik

Svalbard Næringsforening

Powered by Labrador CMS