Leserinnlegg:

Historiske notiser

Longyearbyen er i dag et mer historieløst samfunn enn noen sinne, og Svalbardposten gjør lite og ingenting for å forsøke å rette på dette.(Bortsett fra i julenummeret og det ukentlige historiske bildet.) Jeg har derfor et forslag for redaksjonen:

Hallvard Holm ønsker mer historiei Svalbardpostens spalter.
Hallvard Holm ønsker mer historiei Svalbardpostens spalter.
Publisert

Opprett en fast spalte med smått fra den nære lokalhistorien, Longyearbyens historie. Gi leserne kunnskaper om hvorfor det eller det heter det eller det.

Hvorfor heter det f eks Vannledningsdalen eller Kuhaugen eller Skjæringa eller Haugen osv? Hvorfor heter det Løwøbrua eller Sverdrupbyen eller Steintippdalen? Etc etc…

Kildene er der og burde være lett tilgjengelige. Uten for mye «graving».

Og med den store staben Svalbardposten har i dag, burde det være mulig å la en av de ansatte få dette som sitt spesiale, en fast og ukentlig oppgave.

Lykke til for å gjøre historieløse Longyearbyen litt mindre historieløs. Og Svalbardposten til noe mer enn en dårlig lokalkopi av gamle Handels- og Sjøfartstidende.

Lykke til igjen. (Kanskje kan Svalbardposten få Tyfusstatuetten en dag?)

Hallvard Holm

Powered by Labrador CMS