I dag er hovedparolen: «Trygghet for helse og arbeid»

På grunn av korona-situasjonen, er årets 1. mai-arrangement avlyst. En markering med musikk, appell og gudstjeneste blir sendt av Svalbard kirke på Facebook klokka 09. Her kan du lese LO-lederens appell på Svalbard 1. mai.

HOLDT NETT-APPELL 1. MAI: LO-leder Svein Jonny Albrigtsen på Svalbard.
Publisert

I år blir det en annen type aktiviteter som skal gjennomføres på grunn av korona-situasjonen vi er midt oppe i, men innholdet blir det samme.

Det er viktigere og mer aktuelt en noen gang. Det er nå vi virkelig erfarer hvor viktig solidaritet og fellesskap er. Hvor gjensidig avhengige vi er av hverandre, over hele verden. At alle er like mye verdt.

Her på Svalbard er vi i en spesiell situasjon på grunn av at mange lover ikke gjelder her, blant annet «Lov om sosiale tjenester». Tredjelandsborgere, som vi har mange av her, får ikke noe støtte om de blir permitert, slik vi andre får.

Her har noe sviktet i systemet, og det er ikke blitt informert godt nok om at de faller utenfor de rettigheter som vi andre har.
Denne informasjonen må det satses på at alle får når de ankommer byen vår for å jobbe, slik at de blir klar over at her er ikke lovgivningen helt lik som på fastlands Norge.
Det må komme skikkelig fram at en ikke må regne med økonomisk hjelp om det skulle komme til en situasjon at en blir permitert, og uten arbeid.

Her har norske myndigheter en jobb å gjøre.
LO Svalbard har lenge blant annet etterlyst å få allmenngjøringsloven og ferie loven gjort gjeldende for Svalbard, slik at alle skulle ha en garantert minste lønn hvor tariffene er allmenngjort.
Det er mye som ikke er som det skal blant våre utenlandske arbeidstakere som jobber i bedrifter uten tariff avtale, hvor de ikke får den lønnen de faktisk fortjener å få.

Dette må vi få ryddet opp i, og få et bedre organisert arbeidsliv.
De bedriftene som faktisk har tariff avtale, og betaler sine arbeidstakere en rettferdig lønn, sliter med at de mister arbeidsoppdrag til de som ikke har tariff avtale.

Her må vi være flinke å begynne bare å bruke de bedriftene som har alt i orden.
Først da kan vi kanskje få utelukket de useriøse.
Til slutt vil jeg berømme Lokalstyret som fikk på plass en engangs bevilgning på 7. millioner, slik at tredje lands borgere kunne få økonomisk hjelp i den situasjonen vi nå er havnet opp i.

Men dette varer bare til 20.juni, og til da må det foreligge en plan på hvordan ting skal løses videre.
LO Svalbard har tatt dette opp med LO sentralt slik at dette blir drøftet med de rette beslutningshaverne, for en ting er sikkert denne situasjonen er ikke over på kort tid.
Det vil nok ta lang tid før vi har en normal situasjon igjen.

Ta vare på hverandre og tenk på alt det gode som tross alt foregår i byen vår.

Gratulerer med dagen.

Svein Johnny Albrigtsen

Leder, LO Svalbard

Powered by Labrador CMS