Leserinnlegg:

Kampen om kulldrift i Svea er definitivt over

Tross sterkt lokalt engasjement for videreføring av gruvedrift i Svea og Lunckefjell, mener Longyearbyen FrP at det nå ikke finnes noen vei tilbake. Det blir ingen gjenopptakelse av drift i Svea og Lunckefjell.

Publisert

Lyb FrP ønsker Norge som en industrinasjon. Derfor var kampen for kulldrift i Svea viktig for oss.

Absolutt alt tyder på at det blir bevilget penger til opprydding av Svea i statsbudsjettet 8. oktober. En slik bevilgning innebærer at kampen er over. Den har vært på overtid lenge, men sluttsignalet går nå for godt.

Ingen vei tilbake mer.

FrP i Longyearbyen har fremsnakket gruvedrift til våre folk i partiledelsen, på stortinget og regjeringsapparatet. Vi har forstått at vi risikerte å kaste bort dyrebar tid med sentrale makthavende politikere på en tapt sak; men den sjansen måtte vi ta. Men FrP har aldri vært problemet her.

Vi vil gjerne si noe om hvorfor stortinget og regjeringen ender opp med denne for oss riv-ruskende-gærne avgjørelsen om Svea-avvikling. Vi tror følgende ble avgjørende:

Innad i regjeringen og på stortinget finnes det «miljøbevisste» medlemmer i sentrale posisjoner som mistrives med tanken på at Norge driver kullgruver. Spesielt i lys av Paris-avtalen. At miljøargumentet er tynt angående Sveakull har man ikke solgt godt nok inn.

Gruvetilhengerne på stortinget og i regjeringen har ikke følt på noe spesielt lokalpolitisk engasjement for videre gruvedrift.

Tilhengerne av kulldrift på stortinget og i regjering var klar på at for å ta opp kampen, måtte det være støttet fra lokalpolitisk hold. De kunne ikke kjempe for et samfunn som ikke ønsket å bli kjempet for!

Lyb FrP kontaktet Venstre og Høyre lokalt og informerte om signalene om ønske om sterkere lokalpolitisk engasjement. Svalbard Venstre stilte seg bak og tok initiativ til at også AP skulle delta. Men lokalt ønsket man ikke mobilisere. Høyre var skeptisk og Svalbard AP utelukket et tverrpolitisk medieutspill. Kampen for arbeidsplassene i Svea kunne ikke vinnes uten et samlet lokalpolitisk miljø i ryggen.

Vi kan enten være sinte og bruke kommende valgkamp på å spre edder og galle, eller vi kan akseptere nederlaget og se fremover. Vi velger det siste; se fremover.

Lyb FrP skal de neste månedene møte sine stortingsfraksjoner og statsråder/statssekretærer for å bidra til å stake ut kursen på Svalbardpolitikken som FrP skal ta med seg inn i regjeringsdiskusjonene.

Hva som skal skje med Svea nå har vi noen tanker om og de forsøker vi å selge inn til makthaverne.

Deretter går Lyb FrP til valg på sitt lokale program. Vi deltar ikke i noe forpliktende samarbeid med noen. Dersom vi lykkes med å bli representert i LL kan vi snakke med alle.

Vi har tapt vår første store kamp om arbeidsplasser i Svea. Men nå retter vi blikket fremover og vil være med på å utvikle dette samfunnet videre.

Lyb FrP

Powered by Labrador CMS