Leserbrev:

Konkurranse kan skade Longyear-samfunnet

Leserinnlegg, Reinhardt Mook

Publisert

Lesarbrev av Mats Vadum Wilmann (SP 12. september 2019), kandidat for Svalbard Høyre, slår et slag for at Svalbardbutikken «med monopolistiske priser» skulle få konkurranse.

Innlegget vitner om lite innsikt i utfordringane med å syte for etterspurte varer til det demografisk, sosio-økonomisk og geografisk spesielle samfunn som Longyearbyen er. Framleis held Svalbardbutikken fast på samvirkeprinsippet, stiller òg opp som hjelpande hånd.

Wilmann sin påstand «konkurranse kommer forbrukerne til gode» vil under vilkåra i Longyearbyen fort kunne ende i det motsette. Konkurranse her ventes å svekke alle aktørar. Byen har hatt to butikkar for daglegvarer: Svalbardbutikken blei hemma i si utvekling, den andre måtte gi opp.

Det skulle ligge i lokalsamfunnets interesse å støtte opp om Svalbardbutikken ved medlemskap og konstruktive framlegg korleis best å tene kundane sine behov.

Reinhard Mook

Longyearbyen

Powered by Labrador CMS