Likeverdige lønns- og arbeidsvilkår!

Slik situasjonen er i dag foregår det sosial dumping i byen vår, uten at det er enkelt å forhindre det.

AUF-leder Erik Ekeblad Eggenfellner bar fanen
AUF-leder Erik Ekeblad Eggenfellner bar fanen "Nei til sosial dumping" i årets 1. mai tog.
Publisert

Dette må vi ta tak i, slik at alle som er arbeidstakere i Longyearbyen kan få en rettferdig lønn og ordnede arbeidsforhold. Vi tror ikke retningslinjer og holdningsskapende arbeid alene er sterke nok virkemidler for å sikre folk ordnede arbeidsvilkår. Derfor jobber LO Svalbard og Svalbard AP, for å få allmenngjøringsloven gjort gjeldende for Svalbard.

Lovens formål er å sikre alle arbeidstakere likeverdige lønns- og arbeidsvilkår. I tillegg skal loven hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet og den norske velferdsmodellen. LO Svalbard har allerede fått spørsmålet tatt opp fra talerstolen i Stortinget, og Svalbard AP har tatt utfordringen opp sentralt med mål om å få innført loven.

Det haster med å få ordnede lønns- og arbeidsvilkår for de mange som jobber under dårlige betingelser i arbeidslivet i Longyearbyen. Norske arbeidstakere har i flere sammenhenger vært kritiske når de hører hvordan de faktiske forhold er, og noen slutter etter kort tid når de oppdager hva som blir igjen i lønningsposen når alle utgifter er betalt. Slik sett ender man med at det gjerne er uorganiserte arbeidstakere, gjerne fra utlandet, som får jobbene med de dårligste betingelsene. Mange arbeidstakerne er dessuten gjerne vant til at hvis de organiserer seg, så mister de jobben. Slik er det der de kommer fra.

Ved at allmenngjøringsloven gjøres gjeldende for Svalbard vil tariffavtaler som gjelder på fastlandet vil være gyldige her. Og sånn vil vi ha det.

I Svalbard Arbeiderparti har vi mange medlemmer med høy kompetanse på fagforeningsarbeid og med et hjerte for et organisert arbeidsliv.

Hos oss løfter alle fanen for innføringen av denne loven. Og vi mener den er det beste verktøyet for et mer rettferdig arbeidsliv og et sterkere fellesskap!

Tenker du som oss, gi Svalbard AP din stemme 6.-7.oktober 2019.

Godt valg!

Elise Strømseng & Svein Jonny Albrigtsen

2. og 9.kandidat for Svalbard AP

Powered by Labrador CMS