Leserbrev:

Lokale miljøutfordringer

La det aldri være noen tvil om at Svalbard Venstre er Miljøpartiet!

Svalbard Venstre mener at Longyearbyen bør være i verdenstoppen når det gjelder miljø, ryddighet og avfallshåndtering.
Svalbard Venstre mener at Longyearbyen bør være i verdenstoppen når det gjelder miljø, ryddighet og avfallshåndtering.
Publisert

Longyearbyen bør være i verdenstoppen når det gjelder miljø, ryddighet og avfallshåndtering. Vi som bor her og driver næring her, bør være de første til å gå foran med et godt eksempel. Da er det viktig at vi legger godt til rette for at det skal være lett for alle å være gode miljøborgere!

Vi ser at det er utfordringer knyttet til turismen, og da i hovedsak de største cruiseskipene. Som et skritt i riktig retning ønsker Svalbard Venstre at det opprettes en egen avdeling underlagt LL som skal være byens «miljøbuser». Det skal gjøres tilgjengelig flere avfallsdunker og askebegre, flere toalettfasiliteter, flere sittegrupper, bedre informasjon om vår avfallshåndtering og bedre skilting for å nevne noe. Dette skal driftes og holdes vedlike gjennom hele året.

Vi vil at dette skal finansieres av de tilreisende på samme måte som med dagens turistgebyr. Dette skal fordeles på alle som kommer til øya, enten det er til vanns eller i lufta. Ja, det skal koste litt ekstra å besøke vårt nordlige og sårbare samfunn, men vi vil til gjengjeld gjøre det vi kan for at det skal bli et trivelig og verdifullt opphold for alle våre gjester.

I tillegg ønsker vi å innføre en begrensning på antall cruisepassasjerer som kan besøke byen. Dette tallet skal utarbeides i tett samarbeid med byens innbyggere og lokal turistnæring. Vi ønsker også å innføre en differensiert havneavgift basert på grad av forurensning, som vil prioritere de skipene som forurenser minst.

Det tror vi kan utgjøre en liten forskjell, og regner med at både de grønne, blå og røde miljøpartiene er enige med oss i det og støtter et slikt forslag.

Stem for lokalmiljøet vårt til høsten, stem Svalbard Venstre!

Powered by Labrador CMS