Løshund i ærfuglkolonien?

LOFF kommer her med en oppfordring til hundefolket.

Ærfuglkolonien er sårbar for forstyrrelser.
Ærfuglkolonien er sårbar for forstyrrelser.
Publisert

Hundegårdene på begge sider av ærfuglkolonien er selve grunnlaget for at ærfuglene har valgt å lage en koloni med flere hundre hekkende par nettopp der. På det jevne har ærfugl og hunder et fredelig parallelt liv. Så lenge hundene holdes i bur eller i bånd, går dette fint. Slik har kolonien over år vokst seg stadig større. Dette er vanlig rundt fangststasjoner og polarstasjoner. Ærfuglene føler seg beskyttet av folk med hunder.

Sist uke ble det oppdaget mange ærfuglreir med knuste egg og det fløt med dun i kolonien. Noe helt uvanlig hadde skjedd. Vi vet ikke hva. Ærfuglene blir hele hekkesesongen utsatt for predasjon fra fjellrev, polarmåke og tyvjo. Vi har tidligere år sett at fjellrev har gjort store innhogg i kolonien. Fjellreven knuser ikke egg i kolonien. Den tar ett og ett egg med seg til hiet eller for å grave ned ei matpakke til senere. Polarmåke og tyvjo tar egg når de får en sjanse når ærfuglen skremmes av reiret. Vi har sett at enkelte turister har gått inn i kolonien og gjennom det skremmer ærfugl av reirene slik at polarmåke og tyvjo kommer til eggene. De siste årene har vi sett episoder der hund har tatt seg inn i kolonien på tider folk ikke har vært tilstede og kunnet stoppe hunden. En polarhund i en ærfuglkoloni er en katastrofe. Den ødelegger mye og raskt. Vi vet ikke at det er dette som har skjedd denne gangen. At hendige uhell skjer må vi leve med. En løshund i ærfuglkolonien annenhvert år i kolonien kan være nok til at kolonien begynner å gå tilbake i antall. Det betyr at et antall ærfugl ikke lenger føler seg trygge og foretrekker å prøve lykken et annet sted.

Ærfuglkolonien har gjennom år utviklet seg til å bli en stor attraksjon til glede for fastboende og tilreisende. LoFF understreker at vi ikke anklager hundefolket for å ikke ha kontroll på hundene sine. Skadepotensialet er bare så utrolig stort dersom en hund kommer løs i ærfuglkolonien. Vi oppfordrer alle til å bidra til at hunder ikke kommer seg løs og inn i ærfuglkolonien.

God sommer med og uten hund – hilsen LoFF ved Bjørn Frantzen

Powered by Labrador CMS