Løsningen for ny Svalbard-energi

Geotermisk el og varme er løsningen for utslippsfri kraftproduksjon på Svalbard.

Hva skal velges? Energiverket skal legges ned og nå diksuteres det hvilken energiforsyning som skal velges.
Hva skal velges? Energiverket skal legges ned og nå diksuteres det hvilken energiforsyning som skal velges.
Publisert

Det har vært en endeløs rekke av dårlige forslag til energiforsyning for Svalbard, etter at kullkraftverket skal legges ned, senest i 2038, når kullgruvene er tomme.

Her er et utvalg:

Solenergi (hva med mørketiden). Vi vet at Telenor har greid å forsyne en mobilmast på Svalbard med solcellepaneler, men er dette godt nok for å forsyne et bysamfunn?

Vindkraft. Bygging av store anleggsveier i den sårbare naturen på Svalbard er vel ikke så lurt? Det er restriksjoner på bruk av beltekjøretøy og ATW-er etc på Svalbrad, men megsatore anleggsmaskiner og høye konstruksjoner er ok?

Gassledning fra Melkøya. Hva med energiberedskapen? Brannen på Melkøya har lammet gassforsyningen totalt for flere år, dersom Svalbard kun hadde hatt denne el/varmeproduksjonen ville det fort blitt en katastrofal situasjon på øya.

Landkabel. Høye kostnader og dårlig beredskap f.eks ved kabelbrudd( fiskefartøy ol).

Biodrivstoff til et forbrenningsanlegg/varmeanlegg som erstatning for kullkraftverket. Denne løsningen gir fortsatt CO2-utslipp, og er like dårlig løsning som et gasskraftverk. Selv om drivstoffet er «klimanøytralt», slipper det ut CO2, og i tillegg er Svalbard avhengig av båttransporter av gass/drivstoff, med CO2, Metan og Nox, Sox-utslipp i forbindelse med transporten.

Varmetermos. Svalbard har allerede satt i gang boring ned til 50-60 meter for å lage et underjordisk varmelager som kan nyttegjøre seg overskuddsvarme fra varmekraftverket som i dag drives med kull. Dersom man går over til gass, og senere biodrivstoff, vil denne termosen fungere som en backup for fjernvarme, dersom det skulle bli nedetid på kraftverket.

Batteri-backup. Det har versert planer om å integrere et gigantisk «Teslabatteri» på stømnettet som skal kunne levere strøm til Longyearbyen i knapt en time en vinterdag dersom elforsyningen skulle svikte. Lokalstyret mener dette er en god løsning på fornybar energi på Svalbard.

Atomkraft. Er det forsvarlig å bygge et atomkraft på Svalbard, der Thoriumressursene våre kunne utnyttes til «ren energiproduksjon»?

Konklusjonen så langt, er at Svalbard må fokusere på den beste og mest stabile energiproduksjonen, lokalt tilgjengelig, og dermed best energiberedskap.

Geotermisk elektrisitet og varme på Svalbard. Det finnes over 50 varme kilder på Svalbard som holder ca. 20 grader C året rundt. Det er nok til å levere varme til bygninger(varmebrønner holder 19-20 grader). Det er eksempler på geysir, som på Island, som viser at det finnes kokende vann dypere ned.

Det er funnet temperaturer på 112 grader C på 1000 meters dyp i sjøbunnen rett vest om Svalbard.

En rekke oljebrønner på Svalbard har målt høye nok temperaturer for å kunne produsere elektrisiet. Ingen har så langt vært interessert i denne varmen, som ligger rett under jordoverflaten. Svalbard har samme varmepotensiale som på Island. Det er bare å bore dypere enn «termosprosjektet». En rekke geologer på Svalbard har kunnskap om dette, i tillegg til miljøer i SINTEF, NTNU, og oljeselskaper som drillet etter olje på Svalbard. (Texaco/Chevron etc). Vi har en glimrenede forskningsmiljø på geotermisk i Norge, som NORCE, CGER (Center for Geothermal Energy Research), testrigger (Ullrigg i Stavanger)og Oljedirektoratet sitter med temperaturdata for alle brønner på norsk sokkel.

Equinor er i gang med geotermisk elproduksjon på Island. Norge har dyp geotermisk drillkompetanse fra Island, med IDDP-1 og IDDP-2-prosjektet der man driller ned til 4600 meter for å finne superkritisk vann på over 400 grader C for elektrisitetsproduksjon. (Equinor/Mannvit). Det er ingen grunn til å se bort i fra Svalbard som en god kandidat til å bli et nullutslipps-samfunn uten behov for energitilførsel utenfra, bare nedenfra.

Færøyene har f.eks planer om å bruke geotermisk elektrisitet og varme, og har slått fra seg løsninger som f.eks vindkraft, sepsielt fordi det alltid er ustabilt. Det norske selskapet Rock Energy har inngått en intensjonsavtale med myndighetene på Færøyene om el og varmeforsyning.

Nå er det opp til Lokalstyret på Svalbard å fatte et godt vedtak om framtidlig energiforsyning, både elektrisitet og varme, som kan komme fra en geotermisk kraftstasjon.

Det blir komplett feil å basere en el-produksjon på samme prinsipp som et avfallsforbrenningsanlegg, der man an produsere el og fjernvarme for oppvarming av vann og bygninger. Det bli som å videreføre kullkraftanlegget i «light-versjonen»; gasskraft og deretter biodrivstoff, som på toppen av dette må fraktes til Svalbard fra fastlandet.

Løsningen for Svalbard er dyp geotermisk el og varme.

Powered by Labrador CMS