Leserinnlegg:

Milliardene i Svea

I revidert nasjonalbudsjett (RNB) er oppryddingsprosjektet i Svea og Lunckefjell kostnadsberegnet til hele 2,5 milliarder kroner. Siden fremleggelsen av statsbudsjettet i fjor høst har kostnaden nesten firedoblet seg. Og regjeringen sier samtidig at dette estimatet er usikkert. Er det en ting vi vet om usikre tall så er det at de veldig sjelden blir lavere.

Publisert
Det nye kostnadsestimatet for opprydding  i Svea og Lunckefjell har økt betraktelig siden fremleggelsen av statsbudsjettet. Eirik Berger (V) ber derfor stortinget om å revurdere alternativene for en mest mulig kostnadseffektiv avvikling av gruvedriften.
Det nye kostnadsestimatet for opprydding i Svea og Lunckefjell har økt betraktelig siden fremleggelsen av statsbudsjettet. Eirik Berger (V) ber derfor stortinget om å revurdere alternativene for en mest mulig kostnadseffektiv avvikling av gruvedriften.

Nå stiger kullprisen, det samme gjør kostnaden for oppryddingen i Svea. Sett i lys av dette bør Stortinget i forbindelse med behandlingen av RNB gi klar beskjed til regjeringen om å vurdere de ulike alternativene for avslutning av kulldriften på nytt, for man har fortsatt to alternativer.

1. Stortinget kan stilltiende akseptere en galopperende oppryddingskostnad på flere milliarder, og som vil få et kjent hull utenfor Stortinget til å fremstå som et røverkjøp.

2. Eller Stortinget kan parallelt med oppryddingen vurdere et 10-års avsluttende gruveprosjekt i Svea som bidrar til norske arbeidsplasser og et redusert behov for statlig tilskudd.

En ekstra bonus med driftsalternativet er at man rekker å puste med magen, og ikke haster seg inn i et kostnadskrevende oppryddingsprosjekt som kun har som mål å raskest mulig legge Svea øde. Tenk om Store Norske gjennom en driftsmodell kunne få tid til å sørge for en opprydding og omstilling som bidrar til å se nye muligheter både for Svea og selskapet forøvrig, samtidig som det skapes verdier lokalt?

Stortinget har en gyllen mulighet til å løfte denne saken nå. Ikke som en kamp om ja eller nei til kullgruvedrift på Svalbard, men som en sak som handler om å gjennomføre oppryddingsprosjektet i Svea på den mest kostnadseffektive måten, hvor man samtidig tar ut en mineralressurs hvor størstedelen går til metallindustrien og ikke som en råvare til energiproduksjon.

Det norske Svalbardsamfunnet er i omstilling og skal helt sikkert bevege seg i retning av et lavutslippssamfunn. Dette kommer til å kreve sterkt statlig ansvar og betydelige investeringer. Panikkartet milliardbruk for bråstopp og opprydning i Svea er neppe det smarteste valget for å bidra til denne omstillingen.

Både økonomi, miljøaspektene og omstillingsbehovet peker i samme retning. Stortinget bør revurdere hvordan, og hvor mange år og kroner man skal bruke på å avslutte kullgruvene i Svea.

Eirik Berger

Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS