Leserbrev:

– Mister vi detaljhandelen, blir ikke reisemålet komplett

Styret i Svalbard næringsforening vil avvise påstander fra det politiske flertallet i lokalstyret.

OPPFORDRER: Styret i Svalbard Næringsforening (SNF), her ved styreleder Terje Aunevik, ber politikerne følge innspillene SNF og Visit Svalbard, her ved nestleder Trine Krystad.
OPPFORDRER: Styret i Svalbard Næringsforening (SNF), her ved styreleder Terje Aunevik, ber politikerne følge innspillene SNF og Visit Svalbard, her ved nestleder Trine Krystad.
Publisert

Vi er svært takknemlig for den lokalpolitiske jobben som er gjort, og vi er imponerte over resultatet: 65 millioner i støtteordninger til et næringsliv som er hardt rammet av en global pandemi.

Veldig bra! Det er tilsvarende synd da at en så viktig og god sak nå risikerer å bli forbundet med splittende fronter fremfor samlende samarbeid.

Som næringsorganisasjon bidrar vi gjerne i lokalpolitikken, men ber om å bli holdt utenfor det partipolitiske spillet som pågår. Vi har likevel behov for å avvise noen påstander i leserinnlegget i Svalbardposten 27.5, signert Polfarersamarbeidet (Ap, H, Frp).

Det er ikke riktig at Svalbard næringsforening (SNF) ønsket tapt salgsinntekt som beregningsmodell, snarere tvert imot. Vi var skeptiske til kun å bruke størrelse på underskudd som grunnlag for støtte, da det kan bidra til å belønne passivitet fremfor å stimulere aktivitet og kreativitet i bedriftene.

Det er heller ikke riktig at Visit Svalbard eller SNF i høringen har bedt om endret/redusert ordlyd når det gjelder krav om ordnede arbeidsforhold. Det er bred enighet om at ordnede arbeidsforhold er viktig. Derimot var vi betenkte over at teksten fra høringsdokumentet ble endret til noe annet enn ordlyden som ble sendt ut på høring, selv om det ikke kom innspill om det. Vi håper det var grunnet i et arbeidsuhell, for om det var en bevisst endring uten forankring i høringen, ville det være en oppsiktsvekkende praksis.

Gjennom bred samhandling ble Svalbard tidlig inkludert i Innovasjon Norges merke for Bærekraftig Reisemål. Et viktig mål der er: «Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning», med tillegget: «Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene legger igjen av verdier lokalt.»

Et mangfold av bedrifter sikrer verdiskaping og arbeidsplasser i Longyearbyen. Da er det vanskelig å forstå at handelsstanden utelukkes fra en støtteordning for reiseliv, samtidig som det åpnes for bedrifter innenfor: Utleie og leasing av sjømateriell, drift av gatekjøkken, cateringvirksomhet, drift av puber, drift av museer, drift av folkebiblioteker, fritidsetablissement etc.

Det er enkelt å justere inn skjevheten som har oppstått: Følg innspillene fra de to organisasjonene som organiserer næringslivet på Svalbard. Visit Svalbard og SNF har pekt på det samme: Inkluder flest mulig av bedriftene som er rammet av pandemien.

Reiselivet er viktig for mange bedrifter, men et mangfold av bedrifter er også viktig for reiselivet og lokalsamfunnet.

Powered by Labrador CMS