Leserinnlegg:

Møte mellom isbjørn og menneske

Fra gammelt av har isbjørn hatt en medfødt respekt for menneske. Sannsynligvis på grunn av utstrakt jakt.

Karl Våtvik har bodd lenge på Svalbard og har lang erfaring med isbjørn.
Publisert

Isbjørn forbandt menneske med ubehag og fare. På kort sikt kan nok støy i form av skudd, skuter og helikopter skremme isbjørn, men dette er noe den sannsynligvis kan venne seg til da det ikke medfører ubehag eller fare.

Hva kan vi lære av dette? Det eneste skremmemiddel vi har på Svalbard er signalpistol og rifle/ revolver. Dette har i enkelte tilfeller vist seg å ikke ha den ønskede virkning. Hva kan alternativet være? Løsninger finnes. «Rice - bags» i pump - hagle medfører smerte for isbjørn. Med andre ord en ubehagelig opplevelse i møte med menneske. Rice – bags skader ikke isbjørnen, men det gjør gummikuler.

Dersom du har en pump - hagle med to typer skudd, rice – bags og slugg så skal du være rimelig godt beskyttet. Dersom du i tillegg har pepperspray og kan bruke den så har du et komplett arsenal for å beskytte deg mot isbjørn. Det er stort sett bare på Svalbard det brukes jaktrifle som forsvarsvåpen mot isbjørn, men dette er jaktvåpen som dreper, ikke skremmer. Dessverre tillates ikke pepperspray i Norge. Dette bør endres. Erfarne guider bør få tilgang på pepperspray og nødvendig opplæring. I tillegg bør det bli tvungen guiding for tilreisende på Svalbard ikke minst av sikkerhetsmessige grunner.

Karl Våtvik
Longyearbyen

Powered by Labrador CMS