Svalbard AUF:

Norske arbeidsplasser står i fare

Norsk svalbardpolitikk handler om å ha et trygt og godt familiesamfunn og opprettholde norsk suverenitet på øygruppen. Nå som regjeringen har besluttet å legge ned kullkraftverket står norske arbeidsplasser i fare.

Bak fra venstre: Lasse Husdal, Peder Jenssen, Erik Ekblad Eggenfellner, Raad Qureshi, Jørgen Sæter, Øyvind Mørk og Elias Vasstrand Nordås. Foran fra venstre: Aleksandra Seljeseth, Tobias Fjerdingøy, Tine Westby og Emilie Moen.
Bak fra venstre: Lasse Husdal, Peder Jenssen, Erik Ekblad Eggenfellner, Raad Qureshi, Jørgen Sæter, Øyvind Mørk og Elias Vasstrand Nordås. Foran fra venstre: Aleksandra Seljeseth, Tobias Fjerdingøy, Tine Westby og Emilie Moen.
Publisert

Svalbard er et samfunn som er preget av at folk kommer og drar, men ufrivillig gjennomtrekk er det ingen som ønsker.

Når regjeringen nå i praksis avvikler kulldriften uten at det foreligger noen konkrete planer om hva det nye Svalbard skal tuftes på, er det fare for at ryggraden i samfunnet svekkes. Koronapandemien har vist oss hvor viktig det er med stabile arbeidsplasser i en tid der turistnæringen blir satt ut av spill.

Nå må vi fokusere på utfordringene framover. Gruvevirksomheten sitter på en arktisk kompetanse som vi ikke kan miste. Når vi nå skal prøve å håndtere og tilpasse oss klimaendringene blir det desto viktigere å ha folk som sitter med en slik kompetanse. Som kjenner naturen og har følt endringene på kroppen i en årrekke.

Vi bør forvente at regjeringen nå legger opp til reelle omstillingsmuligheter. Politikerne er enige om at vi skal nå klimamålene innen år 2030, men hvordan vi skal nå dem er det forskjellige meninger om. Et samfunn som Longyearbyen trenger ro og forutsigbarhet slik at det fortsatt skal være et godt sted å bo. Når arbeidsplasser står i fare, bidrar dette til usikkerhet også blant barn og unge.

Den raske oppvarmingen av Svalbard vil gi oss mange utfordringer, og vi må utvikle nye arbeidsplasser fort nok til at vi ikke mister den arktiske kompetansen som vi trenger for å finne nye gode løsninger. Derfor mener vi i Svalbard AUF at det det haster å finne en kurs slik at de som sitter på en bred arktisk kompetanse ikke forsvinner fra øya.

På vegne av Svalbard AUF,

Emilie Moen

Powered by Labrador CMS