Leserinnlegg:

«Pacta sunt servanda»

Når det gjelder saken om ferdselsforbudet i Tempelfjorden er det den del som viser til «ad absurdum». I kontekst til Svalbardtraktaten.

Publisert

Det har dukket opp en del ord som arrogant eller skuespill. Ja, Sysselmannen bedriver et skuespill og det krever minimum et masterstudium. I Hollywood kreves en viss kompetanse for å kunne være en veltrent eliteskuespiller på masternivå.

Arrogansen, bedre sagt at Sysselmannen viser arrogante holdninger er et faktum. Det har sitt fundament i at man lever som plommen i egget og mister fullstendig kontroll over sine samfunnsoppgaver.

Å stå med begge føttene godt forankret i realiteten er en kunst, her mangler det noe grunnleggende. Sysselmannen tror kanskje at befolkningen kun er arbeiderklasse og

Sysselmannen kongen? Slike tilstander hadde man når industrialiseringstiden begynte å blomstre. Den laveste kaste er befolkningen på Svalbard. Her mangler det innsikt og et menneskeverdig syn ovenfor den vanlige mann i gata. Kanskje har Sysselmannen klart å bli litt for mye «Shakespeare in Love»?

Hele saken har tross alt en liten vri som mange i en het debatt om Svalbard, spesielt Tempelfjord saken, har glemt. Ingen kan faktisk klandre Sysselmannen at de tok avgjørelsen om å innføre ferdselsforbudet. Det som kanskje ikke tas med i betraktning, er at man skyver traktaten til side. Det er ikke snakk om suverenitetsprinsipp eller å hevde sin suverenitet. Svalbardtraktaten er bare en husleiekontrakt som kan ryke når som helst. Hvis man tar dette i betraktning, har det blitt en sedvane å tro at traktaten har oppnådd status som «Jus Cogans» (ubestridt rett) eller vi kan si sedvanerett (lover som aksepteres uten at de må skrives ned i kulturelle territoriale leveprinsipper, en overenstemmelse innad folkeretten som er en akseptert ubestridt rett hvor bevisbyrden ligger hos den krevende part).

Wiener-Traktat fra 1969 er en forpliktelse som ble ratifisert som en allmenngyldig gjeldende rett av signaturlandene, innad folkeretten og de internasjonale forpliktelser. En traktat som Wiener- Traktats konvensjon fra 1969. Er en mellomstatlig interaksjon for å løse konflikter og avtaler som ble inngått. Den traktaten forhindrer at Svalbard ikke utvikler seg som en konfliktsone. Syssel-mannen er bundet opp mot denne traktaten som er Norges representant med et «Pacta Sunt Servanda»

Da er det viktig å huske, selveste Svalbardtraktaten har sin prinsipielle rett forankret i folkeretten, når man setter seg litt inn i historien beviser det faktisk at Sysselmannen har opprettholdt traktaten etter punkt og prikke. Her er det en forankring i traktaten at Sysselmannen (øverste representant for befolkningen og staten på Svalbard, som vi velger indirekte) er det organet som skal sørge for at flora, fauna og dyrelivet på Svalbard skal opprettholdes slik at den er uberørt med minst mulig inngrep. Til tross for våre inngrep ute i Tempelfjorden. Dyrelivet skal fredes og beskyttes er noe som har øverste prioritet. Det er ikke forbudt å ferdes der ute, men vi har alle et ansvar og dette er et viktig prinsipp at vi som fastboende, også våre gjester er godt informert om hvordan vi forholder oss til traktaten og ferdsel ute i naturen.

Når vi velger og å tro at vi lever i et samfunn som kalles «Dodge City the Gun Society» da tror jeg at mange har misforstått noe grunnleggende. Ligger det da ikke i kortene at «Sysslingene» må rykke ut med «White Earp – Doc Holiday – Dalton Brothers» i spissen for å sørge for ro og orden ute i naturen, eller skal Helge Ingstad gjenreise seg fra de døde?

Svalbards historie har en bismak av vold og Svalbardtraktaten er grunnlaget for at det skal herske lov og orden. På Svalbard er det ikke plass til darwinisme eller den sterkeste skal overleve. Det medfører riktighet at også Sysselmannen bommer noen ganger, mennesker feiler som vi alle, og avgjørelsene tas med gode intensjoner i forhold til jobben de valgte å utføre. Sysselmannen har faktisk beskyttet reiselivet på en utmerket måte indirekte, Tempelfjordsaken er et faktabevis.

Gjennom å opprettholde eller innføre et ferdselsforbud. Beskyttelse av isbjørn har Sysselmannen sørget for at vi har noe vi kan vise frem og reklamere for i fremtiden. Skulle man tross bedre viten tro at man kan gjøre som man vil, vil dette ha konsekvenser. Et nedslagsfelt som har miner overalt. De som jobber i turismen skyter seg selv i foten hvis man motarbeider istedenfor å gå hånd i hånd. Det går begge veier hele veien. Svalbard med sin uberørte natur er vår største bærebjelke, det vi har i vårt samfunn. Uten denne storslåtte naturen kan omtrent ca. 80% av reiselivsbedriftene stenge eller

pakke sammen og flytte fra Svalbard.

Livsgrunnlaget som vi har her, turisme, er også en del av det, dog ikke bare forskning. Det er bare en myte at forskning bidrar mest eller at de er toneangivende. Toneangivende er enhver fastboende, guidene, forskere, gjester og de som har sitt virke her. Bedrifter eller ansatte, her er det ingen forskjell, og dette inkluderer også Sysselmannen. Vi skal ikke glemme at Sysselmannen representerer Norge og oss alle sammen her på øya. Sysselmannen er underlagt justisdepartementet og er igjen underlagt Stortinget den lovgivende makt. Vi i befolkningen har gitt Sysselmannen oppdraget via Stortinget og den lovlig valgte regjering (indirekte demokrati) at den lovgivende makt sørger for at den utøvende makt (executive) i staten utfører de oppgavene som vi forventer av Sysselmannen.

Penger skal ikke være det som styrer fundamentet. Grådighet lønner seg ikke og det har vist seg via alle tidsepoker. Det er også litt hovmodig å tenke at Norge har det absolutte «novum» med råderett. Det stemmer ikke helt. Traktaten har «Terra Nullius» (ingen-manns-land) som prinsippgrunnlag. Norge har suverenitet og territoriale rettigheter, men kan kun bevege seg i de oppsatte rammevilkårene som er forankret i Svalbardtraktaten. Implikasjonene som kan oppstå dreier seg ikke bare om Svalbard, men på et geopolitiske plan. Det er mange land som nå har rettet sin oppmerksomhet mot Svalbard. Geopolitiske forskyvninger, klimaforandringer, geostrategisk sikkerhet og økonomiske forskyvninger har medført

at den minste følelse av mislighold kan utløse en reservasjonsrett, innsigelsesrett angående traktatens gyldighet. Hvis det spres tvil om Staten Norge oppfyller alle punkter som er nedfelt i traktaten, kan små saker som den i Tempelfjorden gi store konsekvenser som kan oppnå en aksjonsradius utover norske grenser. Traktaten kan også danne et grunnlag fordi den er såpass gammel at den kan skrives om hvis alle land blir enig mellom seg, dette inkludere ikke Norge. Norge må da stå skolerett og forsvare sin legitimitet og suverenitet (traktaten blir ikke reforhandlet i 2020 som mange hevder). Her er det et implisitt mulig scenario som kan oppstå ved mislighold av traktaten.

Dette kan gå helt opp til Sikkerhetsrådet når man er mellom fire stormakter (USA, Europa, Russland og Kina), som har rettet sin oppmerksomhet og et økt fokus mot Svalbard. Svalbard er under en konstant overvåkning på et globalt plan.

Det er mye som holdes skjult eller lokk på, derfor er det viktig at Sysselmannen opprettholder lov og orden ute i villmarka og innad i vårt samfunn. Da er det viktig å vite at man kan si med det absolutte imperativ «Sysselmannen er frikjent» Sysselmannen har gjort det som er nødvendig når mennesker ikke klarer å styre seg selv. Da anbefaler jeg å lese Wienerkonvensjonen fra 1969 – Traktatsrett og Folkeretten sine rettsregler, Svalbardtraktaten og Svalbardloven for å se det store bilde. Sysselmannen har gjennomført sin overordnete plikt ovenfor Kongerike Norge, befolkningen og Svalbardtraktaten med følgende fasit: «Pacta Sunt Servanda» avtaler skal holdes.

Wolfgang Jürgen Lempe

Powered by Labrador CMS