Minneord:

Professor Chris Hall (1953-2021)

Det er med tungt hjerte at vi kan meddele at vår kjære kollega professor Chris Hall gikk bort den 9. august 2021.

Publisert

Han ble født 31. mai 1953 i Bury i England hvor han vokste opp. Etter bachelor-studier ved Universitetet i Edinburgh i 1980, hvor han også møtte sin første kone, jobbet Chris i British Aerospace og som selvstendig næringsdrivende innen programutvikling i noen år. Han kom til Norge og Tromsø i 1983 sammen med sin kone som hadde fått jobb ved EISCAT-anlegget i Tromsø. I 1984 han engasjert av NTNF i driften av PRE-radaren og ulike programmeringsoppgaver ved Nordlysobservatoriet. I 1988 fullførte Chris sin Cand. Scient.-grad ved Universitetet i Tromsø og han oppnådde graden Dr. Philos fra samme sted i 1990.

I forbindelse med oppbyggingen av Universitetsstudiene på Svalbard var Chris kurskoordinator der i 1993, et opphold som nok vekket hans kjærlighet til Svalbard. Fra 1995 jobbet han som forsker ved Nordlysobservatoriet. Fra 2001 til 2013 var han nestleder ved Tromsø Geofysiske Observatorium, for så å ta over observatorielederrollen som han hadde frem til sin død.

Som geofysiker har Chris hovedsakelig jobbet med ionosfærefysikk og prosesser i den midlere atmosfære og utforsket disse vha. radarsystemer som EISCAT, PRE-radaren, meteorradarerer og ionosonder. Chris Hall etterlater seg et imponerende forskningsarbeid med mer enn 150 publiserte arbeider hvorav cirka 90 som førsteforfatter. Hans arbeid føyde seg naturlig inn i en rik internasjonal forskningstradisjon innen ionosfærefysikk, og faktisk var en av pionerene innen fagfeltet, Dr W.R. Piggott fra UK, førsteopponent ved hans doktordisputas.

Gjennom sitt virke på Nordlysobservatoriet traff Chris etter hvert Marit som han fikk sønnen Eric sammen med. Chris og Marit giftet seg i 2015. Chris etterlater seg også to barn fra sitt første ekteskap, Robert og Micheal.

Helt til siste stund snakket Chris om sitt brennende ønske om å komme tilbake og fortsette arbeidet ved Tromsø Geofysiske Observatorium og ikke minst arbeidet med og reiser til hans hjertebarn SOUSY-radaren på Svalbard. Chris blir dypt savnet blant sine kollegaer her hjemme så vel som fra sitt store kontaktnettverk over hele verden. Vi lyser fred over hans minne.

Magnar G. Johnsen

Eivind Thrane

Asgeir Brekke

Powered by Labrador CMS