Leserbrev:

Reiselivet på Svalbard er på tynn is

Svalbard har blitt hardere rammet av koronakrisen enn resten av landet. Og med fortsatt strenge restriksjoner og et rødt europakart, går bransjen en dyster høst og vinter i møte. Nå haster det å få på plass en videreføring av kompensasjon for reiselivet.

Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv
Kristin Krohn Devold, adm. dir. i NHO Reiseliv
Publisert

Optimismen var på vei opp i store deler av landet i sommer etter at mange i reiselivet fikk et pusterom i fellesferien. Svalbard er i en helt annen situasjon. Her åpnet myndighetene for innreise igjen senere enn resten av landet, og her kom den kommersielle flytrafikken senere i gang. Dette skjedde etter at hele samfunnet hadde blitt helt nedstengt midt i den viktige vintersesongen, som førte til at reiselivet på Svalbard ikke fikk noe særlig oppløftning i sommer.

Alt dette skjedde før smitten begynte å øke igjen i Norge og andre land. Med nye restriksjoner og et stadig rødere europakart strømmer kanselleringene inn, konkursfrykten stiger og situasjonen for reiselivet minner om starten på krisen i mars.

Kompensasjonen må videreføres

Det er regjeringen som har pålagt reiselivet strenge restriksjoner. Så lenge myndighetene holder fast på restriksjoner som hindrer bedriftene å drive normalt, må bedriftene kompenseres. Regjeringen har lovet å få på plass en ny ordning som skal støtte opp om levedyktige reiselivsbedrifter, men vi vet ikke når det kommer. Nå er det helt avgjørende at regjeringen raskt iverksetter en kompensasjonsordning, og at ordningen får tilbakevirkende kraft fra august – med 80 prosent kompensasjon.

Sommeren hjalp ikke

SSBs ferske overnattingsstatistikk for juli viste en opptur fra fjoråret for mange av landets fylker, men ikke på Svalbard. Sammen med Oslo hadde Svalbard den største nedgangen i hele landet, med 51 prosent færre overnattinger. I juni var det nærmere 15 prosent av fjoråret. Av de som faktisk kom til Svalbard i juli, var ni av ti gjester nordmenn. Nå som de har dratt hjem går det dermed reiselivet på øya en svært tung tid i møte.

Her er reiselivet på Svalbard dessverre i selskap med mange andre i bransjen. Norsk reiseliv går inn i høsten med et rødt europakart, et nedstengt kurs- og konferansemarked - en annen viktig inntektskilde for bransjen - og sterkt begrenset forretningsreisevirksomhet.

Overleve til mars

Spørreundersøkelser blant reiselivsbedriftene bekrefter den alvorlige situasjonen. En medlemsundersøkelse gjennomført av NHO Reiseliv etter fellesferien viste at alle medlemmer på Svalbard har permittert ansatte og seks av ti har planer om oppsigelser. En undersøkelse gjennomført av Visit Svalbard konkluderte med at én av fire bedrifter sier konkurs er et realistisk alternativ de kommende ukene og månedene. For mange bedrifter handler det nå om å redusere aktiviteten til et minimum for å overleve frem til vintersesongen i mars 2021.

Dette vil utvilsomt berøre hele øya. Som Visit Svalbard påpeker, skaper reiselivet nesten 40 prosent av årsverkene i Longyearbyen, så dette er en situasjon som påvirker hele lokalsamfunnet.

Behov for en «Svalbardpakke»

Reiselivsbedrifter har vært lojale til myndighetenes smitteverntiltak og alt det innebærer. Reiselivet har deltatt i dugnaden og tusenvis av reiselivsbedrifter har omstilt seg i rekordfart; de bruker personell på andre måter, de legger til rette for avstand, de retter seg mot nye markeder, de endrer sin businessmodell, nedbemanner, og noen stenger. Samtidig er det ingen andre bransjer som lider så kraftig på grunn av myndighetenes restriksjoner som reiselivet. Da er det helt urimelig at bransjen må ta regningen alene. Det haster å få på plass en kompensasjonsordning som kan berge bedriftene, og sikre at flest mulig har en jobb å gå til når denne krisen er over. For Svalbard er det særskilte forhold og begrensninger som gjør det ekstra krevende å drive næringsvirksomhet, derfor er det avgjørende at det kommer konkrete tiltak som treffer øyas behov. Vi mener at det nå trengs en egen «Svalbardpakke», som den Visit Svalbard har foreslått til næringsministeren.

Powered by Labrador CMS