Revidert nasjonalbudsjett

Det er godt kjent at det er en stadig kamp etter midler blant norske kommuner, dette gjelder i høyeste grad også for Longyearbyen lokalstyre (LL).

Publisert

Det er alltid knyttet stor spenning til samtlige budsjettforslag som omhandler oss, dette gjelder også reviderte budsjett som kommer i morgen. Vi er nok over snittet interessert, men så er jo også Svalbard et politisk mekka, både nasjonalt og lokalt. Vi ville neppe sett Stortingsmeldinger som begynner med å ramse opp folkerettslige prinsipper for Otta i Oppland, men det gjør ikke Svalbard mindre norsk av den grunn. Det viser mer de særlige reguleringer som er lagt til grunn for forvalting av nasjonens nordligste region. En spesiell forvalting er også lagt til grunn for LL inntektssystem, eller mer rett, vi har ikke et inntektssystem, på godt og vondt. Sett slik er det ikke så unaturlig at vi er særskilt opptatt av hva som kommer gjennom ulike budsjettposter for aktivitet på Svalbard. Nå er jeg naturlig nok mest opptatt av hva Longyearbyen og LL får, men ting har en tendens og henge sammen, så hva som skjer på andre sektorer budsjettmessig, vil med stor sannsynlighet berøre Longyearbyen som hovedsete på Svalbard uansett.

Vi fikk en liten smakebit på det reviderte budsjett sist fredag, nå gjenstår det å lese budsjettet grundig, for teksten er like viktig som summen. Men tilsynelatende får LL midler for å investere i infrastruktur, det gjør også Statsbygg som fikk en tydelig nasjonalpolitisk bestilling for å bygge boliger i Gruvedalen. Ingen ønsker å være gissel i et skredutsatt område, dette gjelder også myndighetene som har et totalansvar. Arbeidsgiver- samfunnsaktør- myndighet. Det som har kommet i kjølvannet siden oppstart er unormalt høye kostnader på infrastrukturen i Gruvedalen, som altså reflekteres gjennom revidert budsjett. Det er gledelig at Staten, gjennom Statsbygg og LL etter alle solemerker har tatt en stor investering for et prosjekt som er viktig for alle, og vil foruten nye boliger gi Longyearbyen et løft med blant annet en nødvendig ny adkomst, gang og sykkelsti samt vanntilførsel for byens mest trafikkerte og bebodde område. Staten kunne valgt en annen modell og lempet de dyreste områdene over på private utbyggere å utvikle ensidig. Men det har man ikke valgt, noe som også betyr at det blir lettere for LL å fortsette med arbeidet inn i hele boligmarkedet, slik at alle får tilfredsstillende boliger til en god pris. Her har LL gjort en god jobb, for det er i hovedsak private boliger som har blitt bygget de siste 10 årene, men arbeidet må og skal intensiveres. Samtidig er det viktig å påpeke overfor bevilgende myndigheter at vi ikke på noe vis er ferdige. Det er flere boliger som må bygges og områder som må reguleres. Dessuten er det flere og enda mer kostnadskrevende fysiske sikringstiltak som må bygges utover det som er på plass, private aktører i området må håndteres skikkelig og boliger må rives. Arbeidet er stort og omfattende.

Det blir også interessant å se om teksten i det reviderte budsjettet gir endringer knyttet til "kollverskemda" som det heter på nynorsk. Det ville i alle fall ikke vært unaturlig om dette var omtalt i tekst, for kostnader oppad og nedad både på drift og opprydding var vanskelig å la seg spesifisere når stortinget tok sin slutning. Det burde være klarere nå og jeg forutsetter at regjeringen er sitt ansvar bevisst og legger ny sak frem for Stortinget, dersom grunnlaget for tidligere beslutninger er vesentlig endret. Det er et lokalt flertall for oppstart fremfor avvikling, og det tror jeg gjelder flertallet på stortinget også hvis de økonomiske forutsetningene er vesentlig endret.

Bli abonnent på Svalbardposten

Hvilket abonnement passer for deg?

Alle abonnement blir automatisk fornyet til ordinær pris og løper til det blir sagt opp.

1 måned digitalt abonnement

Digital måned

10,- den første måneden, deretter 190,- per måned

for 1 måned

Bestill her

1 år papir og digitalt abonnement

Komplett HELÅR.

1980,-

for 12 måneder

Bestill her

6 måneder papir og digitalt abonnement

Komplett halvår.

1125,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år digitalt abonnement

Digitalt helår

1380,-

for 12 måneder.

Bestill her

6 måneder digitalt abonnement

Digitalt halvår

860,-

for 6 måneder

Bestill her

1 år komplett sør for Bodø

2430,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

6 måneder komplett sør for Bodø

1345,-

Full digital tilgang, eAvis og papirutgaven én gang i uken.
Portotillegg pr. avis fra Bodø og sørover pålydende kr 10,-

Bestill her

Powered by Labrador CMS