Se med hjerte og intellekt på Longyearbysamfunnet

Ved siden av meningsfulle og trygge arbeidsplasser er kulturlivet «limet» i samfunnet vårt. Det er selve grunnfjellet.

Sirkus: Venstre vil jobbe aktivt for at Sirkus Svalnardo skal bli et nytt fag og en del av kulturskolen. Dette bildet er fra forestillingen «Under vann».
Sirkus: Venstre vil jobbe aktivt for at Sirkus Svalnardo skal bli et nytt fag og en del av kulturskolen. Dette bildet er fra forestillingen «Under vann».
Publisert

Hva hadde Longyearbyen vært uten kor, storband, korps på 1. og 17.mai, Blåmyra Bluegrass, ukuleleband, jazzband, bluesband, pop og rockeband, dansegrupper, kulturutvekslinger og Polarjazz vorspiel for å nevne noen? For barn, ungdom og voksne handler det, uansett sjanger og aktivitet, om å delta i meningsfulle fellesskap. I mine 13 år i Longyearbyen, har jeg sett hvor viktig musikk og kultur er for trivsel og bolyst.

Et godt eksempel på et slikt fellesskap er samlokaliseringen av Longyearbyen skole og kulturskole, det skaper gode relasjoner mellom lærer og elev. I ventetiden før kulturskole oppholder barna seg i trygge omgivelser. De minste er på SFO, andre gjør lekser, leker eller snakker med lærerne sine. Dette er eksempel på gode og inkluderende oppvekstvillkår i Longyearbyen.

Barn og unge som trives godt har også innvirkning på mobilitet, bolyst og stabilitet i familiesamfunnet. Det er derfor viktig at vi klarer å ta vare på lokal kompetanse, og ikke har for høy turnover, spesielt på skolen. Svalbard Venstre vil sikre stabile ressurser ved skolen for å opprettholde et godt opplæringstilbud. Å beholde kompetansen over tid skal prioriteres.

Svalbard Venstre ønsker å gjøre kulturskolen enda mer robust ved blant annet å få sirkus inn som nytt fag. Sirkus er en populær aktivitet i byen vår. I tillegg til bevegelse, fysisk aktivitet og kunstnerisk egenverdi, handler også sirkus om fellesskap og samarbeid. Andre tiltak er årlige samarbeidsprosjekter med barn i Barentsburg, opprettelse av barn og ungdomsorkester, sikre dirigenttjenester og beholde kombinerte stillinger mellom kulturskole og grunnskole.

Vi vil også jobbe for å få på plass initiativ som gjør kulturskolen mer attraktiv også for elever med utenlandsk bakgrunn. Kulturskolen er en god inkluderingsarena og skal favne flest mulig. Foreldreøkonomi skal ikke avgjøre om barna får denne muligheten.

Svalbard Venstre er kulturpartiet!

Stem Svalbard Venstre i årets lokalvalg!

Liv Mari Schei

Kandidat Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS