Selvstyrt ungdom

I mars 2003 demonstrerte ungdommen i Longyearbyen for et eget sted å være. De ble hørt. Ved bredt samarbeid stod UHU ferdig i 2004.

Venstre vil jobbe  for å få et selvstyrt ungdomshus.Dette bildet ble tatt under årets Polarjazz da Vidar villa og band spilte på UHU.
Venstre vil jobbe for å få et selvstyrt ungdomshus.Dette bildet ble tatt under årets Polarjazz da Vidar villa og band spilte på UHU.
Publisert

Ungdommen drev møteplassen selv i nesten 10 år, med god støtte fra LL, egne vakter og ansvarlige, og hadde et tilbud fra 14.00 – 23.00 på hverdager og lengre i helgene.

Noen uheldige episoder medførte en altfor enkel beslutning om begrenset åpningstid. Dette har jeg protestert på i OKU i hele min periode, men ikke fått gehør for av de andre partiene før nå – i valgkampen. Når vi nå spør ungdommen, så savner de et sted de kan komme og gå – uten en følelse av å være overvåket – der det er lave skuldre og de får klare seg selv. De har ingen problemer med å samarbeide med voksne om å drive eget sted. Følelsen av å kunne være for seg selv, og vise at de kan ta ansvar, savner de. Det de melder er deres opplevelse, og det skal vi ta på alvor.

Høy turnover er ikke bra for familiesamfunnet. Når 15-åringen ikke trives og vil ned – da er det lett at hele familien følger med. I OKU har dette vært en av mine viktigste kampsaker. Vi skal ikke klage på det organiserte fritidstilbudet eller skolens gode innsats for ungdommen. Det jeg vil ta på alvor, er de som IKKE deltar, og som i økende grad ikke er inkludert i dette fantastiske fellesskapet. Det angår oss alle.

Noen fakta fra siste skolemiljøundersøkelse:

Tidstrenden fra 2013 til 2019 viser klart at ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos hverandre eller ute er sterkt synkende. Færre rapporterer at de har deltatt i et idrettslag, i fritidsklubb eller ungdomshus, kulturskole eller musikkskole, eller i annen organisasjon. Flere i aldersgruppen 8.-10. trinn bruker mer tid foran en skjerm hver dag. Vi lærer ungdommen å bli selvstyrte gjennom å gi dem ansvar og støtte fra voksne når de trenger det.

Venstres forslag om å fremskynde utredningen av selvstyrt ungdomshus til første møte over ferien, ble enstemmig vedtatt.

Nå skal vi få gjennomslag for selvstyrt ungdomshus!

Svalbard Venstre vil sikre drift av ungdomsklubben og selvstyrt ungdomshus.

Stem Svalbard Venstre for fortsatt satsing på ungdommen.

André Jenssen

5. kandidat for Svalbard Venstre

Powered by Labrador CMS