Leserbrev:

Skittent triks fra Miljødirektoratet

Skal vi forstå uttalelsen fra Miljødirektoratets seksjonssjef riktig; at han mener vi ikke har satt oss godt inn i høringen fordi vi er uenig i direktoratets forslag? I så fall er det et skittent triks, mener innsenderen.

MILJØBEVISSTE: Vi er ekstremt glade i naturen vi ferdes i, og derfor har vi også et brennende ønske om å ivareta den på best mulig måte, skriver innsenderen fra Longyearbyen Jeger- og Fiskerforening.
Publisert

Kjære Knut Fossum.

Takk for at du tok deg tid til å lytte til Longyearbyens befolknings meninger og kunnskap i det viktige arbeidet du og ditt Direktorat jobber med nå. Vi er alle her i nord enige om at vi skal ivareta Svalbard, naturen og miljøet på best mulig måte for fremtidige generasjoner. Det er vårt felles utgangspunkt og målsetning.

Vi registrer i ditt intervju med Svalbardposten at du mener vi ikke har satt oss godt nok inn i høringen fra ditt Direktorat. Der tar du grundig feil. Vi har ikke bare lest høringen fra ditt Direktorat, men også satt oss godt inn i flere andre høringer som går parallelt med din høring. Frivillige har brukt utallige ubetalte arbeidstimer av sin fritid for å prøve og hjelpe deg og dine i ditt arbeid. Vi har brukt av den kunnskap og erfaring vi har, og faktagrunnlag fremlagt av Norsk Polarinstitutt samt annet forskergrunnlag for å prøve å forstå argumentene og forslagene i høringen fra Miljødirektoratet, uten at vi har lyktes.

Skal vi forstå uttalelsen din riktig; at du mener vi ikke har satt oss godt inn i høringen fordi vi er uenig i Direktoratets forslag? I så fall så er det et skittent triks som ofte brukes blant politikere i valgkamp; å påstå at meningsmotstander ikke har satt seg godt nok inn i saken, når de er uenig. Vi syns ikke den type spill i media hører hjemme i en så viktig sak som dette. I mangelen av ett bedre ord, så er det en arrogant holdning med tanke på all tiden frivilligheten i Longyearbyen har brukt på utallige høringer de siste årene.

Du etterspør konkrete forslag; Frivillige lag og foreninger i Longyearbyen har i løpet av de siste årene kommet med flere gode, konkrete og velbegrunnede forslag til miljøforvaltningen på Svalbard. De ble sendt inn via Sysselmesteren på Svalbard, hvis du ikke har mottatt de så gi beskjed så skal vi sørge for de blir levert til riktig adresse.

Det gjelder å se hele bildet når man skal komme frem til en god forvaltning av Svalbard, noe vi alle ønsker. I dag er nok Svalbards natur en av Norges mest forvaltede naturområder, men det er langt fra det best forvaltede naturområde. Noe det heller ikke vil bli med det nye forslaget fra Miljødirektoratet. Skal vi nå det målet, så må vi gjøre det sammen. Det må tenkes nytt. Vi må spille på samme lag, mot samme mål. Nå har dere den muligheten, den ligger rett foran dere, det gjelder bare å gripe fatt i den. Et godt stikkord her er «vern ved bruk».

Skal vi nå felles mål, må dere slutte å betrakte lokalbefolkning, og tidligere fastboende som en trussel mot miljøet. Vi er ingen trussel, vi er en ressurs! Vi er ekstremt glade i naturen vi ferdes i, og derfor har vi også et brennende ønske om å ivareta den på best mulig måte. Vi ferdes i de samme områdene år etter år, på ski, med hunder, på snøscooter eller med båt. Ikke fordi vi leter etter isbjørn og hvalross å ta bilde av, som en kan få inntrykk av at dere og Sysselmesteren tror. Vi ferdes fordi vi trives i de områdene. Kanskje er vi sivilisasjonens flyktninger, og ønsker å finne oss selv der vi hører hjemme, kanskje er det andre grunner. Felles for oss alle er at vi observerer endringer i naturen, dyrelivet og miljøet over mange år. Vi akkumulerer kunnskap og ferdigheter som overleveres til nyankomne til øya. Vi kan med egne øyne se de utfordringer klima står ovenfor. Du kan si at vi er gode ambassadører for naturområdene på Svalbard. Men med fredningen av fjordis, og innføring av nye ferdselsrestriksjoner gjør du «jobben» vår vanskelig, for ikke å si umulig. Du mister en ressurs, og det kan umulig være bra i forvaltningsarbeid.

Nå har du og Espen Barth Eide som Klima og Miljøminister, en unik mulighet til å utforme en Svalbardpolitikk som kan sette et positivt preg på øygruppen, en forvaltning som vi alle kan være stolte av, og som er basert på medborgerskap. Sammen kan vi lage en forvaltning som er virkningsfull, hensiktsmessig og kunnskapsbasert. Det forutsetter at vi starter med blanke ark, bretter opp armene og setter i gang. Vi har ett felles utgangspunkt og ønske, at Svalbard skal forvaltes på best mulig måte og at fremtidige generasjoner også skal oppleve mangfoldet i Svalbards mektige natur. Vi i Longyearbyens frivillige lag og foreninger står klar, og vil med glede, stor iver og frivillighet gjerne hjelpe deg og ditt Direktorat i mål med den jobben. Men da må dere ikke bare høre, men begynne å lytte.

Powered by Labrador CMS