Start med å håndheve dagens regelverk

At de fastboende kan ferdes tilnærmet fritt i Svalbards natur er en av de store kvalitetene ved livet på Svalbard, og er nærmest grunnleggende for et stabilt norsk familiesamfunn i Longyearbyen.

Høyrepolitiker Kjetil Figenschou er kritisk til innføring av flere ferdselsforbud.
Høyrepolitiker Kjetil Figenschou er kritisk til innføring av flere ferdselsforbud.
Publisert

For Høyre har det å sikre de fastboendes muligheter og rettigheter til å kunne ferdes i Svalbardnaturen vært en viktig sak, noe vi også har gått til valg på flere ganger. Vi kan derfor ikke støtte en utvidelse av Sør-Spitsbergen nasjonalpark og at Sysselmannen nå vurderer nye restriksjoner for motorferdsel på flere av fjordene i Longyearbyens nærområde. Vi har allerede et sterkt lovverk som beskytter natur og dyreliv på Svalbard. Utfordringen er nok heller kapasitet til å håndheve dagens regelverk.

At Sysselmannen vurderer restriksjoner for ferdsel på fjordis er i og for seg ikke noe nytt. Det som imidlertid er nytt er at Miljøvernminister Ola Elvestuen, med sin utvidelse av Sør-Spitsbergen nasjonalpark sender tydelige politiske signaler om en strengere forvaltning, og dermed gir dette arbeidet en helt annen legitimitet enn tidligere.

I sommer ledet jeg et møte mellom Elvestuen og utvalgte politikere fra lokalstyret, ettersom Lokalstyreleder og nestleder var på ferie og møtet var forespurt med kort varsel. Her ble det fra statsrådens side sendt sterke signaler om behov for “flere og strengere regler” av hensyn til dyrelivet, samt for å regulere og begrense ferdsel på Svalbard. Under møtet var jeg tydelig på at det ikke var behov for å stramme inn dagens regler, men at man heller måtte håndheve dagens lovverk som ville ivareta nettopp dette. Elvestuen viste imidlertid ikke mye støtte til dette og kort tid etter kom nyheten; Elvestuen ønsker å innlemme Van Mijenfjorden i Sør-Spitsbergen nasjonalpark, med det det måtte medføre av nye restriksjoner i området for beskytte dyrelivet der.

Regler lager man etter hvert som man har bruk for dem, og ofte litt før, og per i dag er det kort og godt ikke lov å forstyrre Svalbards dyreliv. Og det er faktisk alt som behøves av regelverk for å beskytte dyrelivet mot turisters og fastboendes ferdsel i Svalbardnaturen. Men for at lover og regler skal fungere etter intensjonen, forutsetter det en presis og effektiv håndheving av dem. Så la oss starte der, la oss starte med å håndheve det eksisterende regelverk.

En utvidet nasjonalpark er en fin måte å gi inntrykk av politisk slagkraft på, men det koker til syvende og sist ned til symbolpolitikk. Symbolpolitikk på grunn av at det er et passivt tiltak som kun ivaretar de miljømessige målene i overordnet Norsk Svalbardpolitikk uten å ta hensyn til at et annet mål er et stabilt norsk familiesamfunn. Det samme kan sies om at Sysselmannen ved miljøvernsjefen vurderer ytterligere ferdselsrestriksjoner på fjordene.

Dersom Elvestuen virkelig ønsker å gjøre noe godt for svalbardnaturen, og samtidig bidra til å oppfylle andre mål i overordnet norsk svalbardpolitikk, må han heller bidra til at Sysselmannen har ressurser nok til å håndheve dagens regelverk på en god måte som også vil balansere målene i svalbardpolitikken på en bedre måte. Selv om få av oss liker følelsen av å bli ettersett i felt, det er liksom noe unorsk over det, er likevel alternativet med ytterligere ferdselsrestriksjoner langt dårligere. Da foretrekker jeg faktisk å møte en hyggelig ansatt fra Sysselmannen i felt, i ny og ne. Og tro meg; da jeg for noen uker siden ble stoppet av Sysselmannens folk som drev kontrollvirksomhet i Bolterdalen, var det en riktig hyggelig opplevelse.

Ytterligere restriksjoner er ikke god liberal politikk, selv for et miljøparti som Venstre. Jeg vil derfor utfordre Svalbard Venstre og i sær Terje Aunevik som etter all sannsynlighet blir deres kandidat til Lokastyreledervervet til å jobbe for en fornuftig løsning mot Elvestuen.

Kjetil Figenschou

Gruppeleder og førstekandidat, Svalbard Høyre

Powered by Labrador CMS